God’s Special Grace for Orphans and Widows / La Gracia Especial de Dios para Huérfanos y Viudas

The LORD is a Protector of Foreigners / El SEÑOR es Protector de Extranjeros.

Shemot – Exodus – Chapter 22 (21-23)

21 You shall not oppress any widow or orphan. כאכָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן:
22 If you oppress him, [beware,] for if he cries out to Me, I will surely hear his cry. כבאִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֵּה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַֽעֲקָתֽוֹ:
23 My wrath will be kindled, and I will slay you with the sword, and your wives will be widows and your children orphans.

Éxodo 22

21 No oprimirás a ninguna viuda o huérfano.

22 Si lo oprimes, [cuidado] porque si ellos me clama, seguramente oiré su llanto.

23 Mi ira se encenderá, y te mataré con la espada, y tus esposas serán viudas y tus hijos huérfanos.

Shemot – Exodus – Chapter 23

9 And you shall not oppress a stranger, for you know the feelings of the stranger, since you were strangers in the land of Egypt. טוְגֵ֖ר לֹ֣א תִלְחָ֑ץ וְאַתֶּ֗ם יְדַעְתֶּם֙ אֶת־נֶ֣פֶשׁ הַגֵּ֔ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:

Éxodo 23

(9) Y no oprimirás al extranjero, porque conoces los sentimientos del extranjero, ya que eras extranjero en la tierra de Egipto.

Vayikra – Leviticus – Chapter 19

34 The stranger who sojourns with you shall be as a native from among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God. לדכְּאֶזְרָ֣ח מִכֶּם֩ יִֽהְיֶ֨ה לָכֶ֜ם הַגֵּ֣ר | הַגָּ֣ר אִתְּכֶ֗ם וְאָֽהַבְתָּ֥ לוֹ֙ כָּמ֔וֹךָ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:

Levíticos

(34) El extranjero que permanece contigo será un nativo de entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo; porque ustedes eran extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 10 (17- 18)

17 For the Lord, your God, is God of gods and the Lord of the lords, the great mighty and awesome God, Who will show no favor, nor will He take a bribe. יזכִּ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם ה֚וּא אֱלֹהֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֔ים וַֽאֲדֹנֵ֖י הָֽאֲדֹנִ֑ים הָאֵ֨ל הַגָּדֹ֤ל הַגִּבֹּר֙ וְהַנּוֹרָ֔א אֲשֶׁר֙ לֹֽא־יִשָּׂ֣א פָנִ֔ים וְלֹ֥א יִקַּ֖ח שֹֽׁחַד:
18 He executes the judgment of the orphan and widow, and He loves the stranger, to give him bread and clothing.

Deuteronomio 10

(17) Porque el Señor, tu Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el gran Dios poderoso e imponente, que no mostrará ningún favor ni aceptará un soborno. 

(18) Ejecuta el juicio del huérfano y la viuda, y ama al extranjero para que le dé pan y ropa.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 10

19 You shall love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. יטוַֽאֲהַבְתֶּ֖ם אֶת־הַגֵּ֑ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:

Deuteronomio 10

(19) Amarás al extranjero, porque eras forastero en la tierra de Egipto

Devarim – Deuteronomy – Chapter 24

17 You shall not pervert the judgment of a stranger or an orphan, and you shall not take a widow’s garment as security [for a loan] . יזלֹ֣א תַטֶּ֔ה מִשְׁפַּ֖ט גֵּ֣ר יָת֑וֹם וְלֹ֣א תַחֲבֹ֔ל בֶּ֖גֶד אַלְמָנָֽה:

Deuteronomio 24

(17) No pervertirás el juicio de un extranjero o un huérfano, y no tomarás la prenda de viuda como garantía [para un préstamo].

Devarim – Deuteronomy – Chapter 24 (19)

19 When you reap your harvest in your field and forget a sheaf in the field, you shall not go back to take it; it shall be [left] for the stranger, the orphan, and the widow, so that the Lord, your God, will bless you in all that you do. יטכִּ֣י תִקְצֹר֩ קְצִֽירְךָ֨ בְשָׂדֶ֜ךָ וְשָֽׁכַחְתָּ֧ עֹ֣מֶר בַּשָּׂדֶ֗ה לֹ֤א תָשׁוּב֙ לְקַחְתּ֔וֹ לַגֵּ֛ר לַיָּת֥וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה לְמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מַֽעֲשֵׂ֥ה יָדֶֽיךָ:

Deuteronomio 24

(19) Cuando coseches tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás a recogerla; quedará [dejado] para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en todo lo que hagas.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 26

5 And you shall call out and say before the Lord, your God, “An Aramean [sought to] destroy my forefather, and he went down to Egypt and sojourned there with a small number of people, and there, he became a great, mighty, and numerous nation. הוְעָנִ֨יתָ וְאָֽמַרְתָּ֜ לִפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַמִּי֙ אֹבֵ֣ד אָבִ֔י וַיֵּ֣רֶד מִצְרַ֔יְמָה וַיָּ֥גָר שָׁ֖ם בִּמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־שָׁ֕ם לְג֥וֹי גָּד֖וֹל עָצ֥וּם וָרָֽב:

Deuteronomio 26

(5) Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: «Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número; pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 26 (12)

12 When you have finished tithing all the tithes of your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give [them] to the Levite, the stranger, the orphan, and the widow, so that they can eat to satiety in your cities. יבכִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂ֠ר אֶת־כָּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָֽתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַמַּֽעֲשֵׂ֑ר וְנָֽתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּת֣וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָֽכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ:

Deuteronomio 26

(12) Cuando hayas terminado de diezmar todos los diezmos de tus productos en el tercer año, el año del diezmo, se los darás al Levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer hasta saciarse en tus ciudades.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 27 (19)

19 Cursed be he who perverts the judgment of the stranger, the orphan, or the widow. And all the people shall say, ‘Amen!’ יטאָר֗וּר מַטֶּ֛ה מִשְׁפַּ֥ט גֵּֽר־יָת֖וֹם וְאַלְמָנָ֑ה וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן:

Deuteronomio 27

19 Maldito sea el que pervierte el juicio del extranjero, el huérfano o la viuda. Y todo el pueblo dirá: “¡Amén!”

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 1

17 Learn to do good, seek justice, strengthen the robbed, perform justice for the orphan, plead the case of the widow. יזלִמְד֥וּ הֵיטֵ֛ב דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ יָת֔וֹם רִ֖יבוּ אַלְמָנָֽה:

Isaías 1
17
Aprenda a hacer el bien, busque justicia, restituid al agraviado, haga justicia a los huérfanos, defienda la causa de la viuda.

aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 10

1 Woe to those who engrave engravings of injustice and missives of perverseness they write. אה֥וֹי הַחֹֽקְקִ֖ים חִקְקֵי־אָ֑וֶן וּֽמְכַתְּבִ֥ים עָמָ֖ל כִּתֵּֽבוּ:
2 To pervert the judgment of the impoverished and to rob the judgment of the poor of My people, so that the widows are their plunder, and they pillage the orphans. בלְהַטּ֚וֹת מִדִּין֙ דַּלִּ֔ים וְלִגְזֹ֕ל מִשְׁפַּ֖ט עֲנִיֵּ֣י עַמִּ֑י לִהְי֚וֹת אַלְמָנוֹת֙ שְׁלָלָ֔ם וְאֶת־יְתוֹמִ֖ים יָבֹֽזּוּ:
3 And what will you do for the day of visitation, and for the destruction that shall come from afar? To whom will you flee for aid, and where will you leave your riches? גוּמַה־תַּֽעֲשׂוּ֙ לְי֣וֹם פְּקֻדָּ֔ה וּלְשׁוֹאָ֖ה מִמֶּרְחָ֣ק תָּב֑וֹא עַל־מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְעֶזְרָ֔ה וְאָ֥נָה תַֽעַזְב֖וּ כְּבֽוֹדְכֶֽם:

Isaías 10

(1) !!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía,

(2) Pervierten el juicio de los empobrecidos y robar el juicio de los pobres de Mi pueblo, para que las viudas sean su saqueo, y saqueen a los huérfanos!!

(3)¿Y qué harás para el día de la visitación y para la destrucción que vendrá de lejos? ¿A quién huirás en busca de ayuda y dónde dejarás tus riquezas?

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 16

3 Bring counsel, deliberate judgment, make like the night your shadow at noon; conceal the exiles, reveal not the wanderer. גהָבִ֚יאִי (כתיב הָבִ֚יאִו) עֵצָה֙ עֲשִֹ֣י (כתיב עֲשִֹ֣ו) פְלִילָ֔ה שִׁ֧יתִי כַלַּ֛יִל צִלֵּ֖ךְ בְּת֣וֹךְ צָֽהֳרָ֑יִם סַתְּרִי֙ נִדָּחִ֔ים נוֹדֵ֖ד אַל־תְּגַלִּֽי:
4 May My exiles sojourn among you, Moab. Become a hiding place for them from before the plunderer, for the milking has come to an end; the udders have vanished; the tramplers have ceased from the earth. דיָג֚וּרוּ בָךְ֙ נִדָּחַ֔י מוֹאָ֛ב הֱוִי־סֵ֥תֶר לָ֖מוֹ מִפְּנֵ֣י שׁוֹדֵ֑ד כִּֽי־אָפֵ֚ס הַמֵּץ֙ כָּ֣לָה שֹׁ֔ד תַּ֥מּוּ רֹמֵ֖ס מִן־הָאָֽרֶץ:

Isaías 16

(3) Reúne al consejo y toma una decisión. Extiende tu sombra y convierte en noche el mediodía; esconde a los desterrados, no entregues a los que huyen.

(4) Permite que mis desterrados vivan en Moab; sé para ellos un refugio ante la destrucción. Porque la opresión llegará a su fin, y el que ahora ultraja desaparecerá de la tierra.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 7

6 [if] you do not oppress a stranger, an orphan, or a widow, and you do not shed innocent blood in this place, and you do not follow other gods for your detriment, וגֵּ֣ר יָת֚וֹם וְאַלְמָנָה֙ לֹ֣א תַֽעֲשֹׁ֔קוּ וְדָ֣ם נָקִ֔י אַֽל־תִּשְׁפְּכ֖וּ בַּמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה וְאַֽחֲרֵ֨י אֱלֹהִ֧ים אֲחֵרִ֛ים לֹ֥א תֵֽלְכ֖וּ לְרַ֥ע לָכֶֽם:
7I will allow you to dwell in this place, in the land that I gave your forefathers from days of yore to eternity. זוְשִׁכַּנְתִּ֚י אֶתְכֶם֙ בַּמָּק֣וֹם הַזֶּ֔ה בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לַֽאֲבֽוֹתֵיכֶ֑ם לְמִן־עוֹלָ֖ם וְעַד־עוֹלָֽם:

Jeremías 7

(6) [si] no oprimes a un extranjero, un huérfano o una viuda, y no derramas sangre inocente en este lugar, y no sigues a otros dioses para tu detrimento, 

(7 )Te permitiré morar en este lugar, en la tierra que les di a tus antepasados desde los días de antaño hasta la eternidad.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 22

3 So said the Lord: Perform justice and charity, and rescue the robbed from the hand of the robber, and to a stranger, an orphan, and a widow do no wrong, do no violence, and shed no innocent blood in this place. גכֹּ֣ה | אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה עֲשׂ֚וּ מִשְׁפָּט֙ וּצְדָקָ֔ה וְהַצִּ֥ילוּ גָז֖וּל מִיַּ֣ד עָשׁ֑וֹק וְגֵר֩ יָת֨וֹם וְאַלְמָנָ֚ה אַל־תֹּנוּ֙ אַל־תַּחְמֹ֔סוּ וְדָ֣ם נָקִ֔י אַל־תִּשְׁפְּכ֖וּ בַּמָּק֥וֹם הַזֶּֽה:

Jeremías 22

(3) Así lo dijo el Señor: Realiza justicia y caridad,  y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañes a un extranjero, ni a un huérfano y una viuda no hagas mal, no violentes, y no derrames sangre inocente en este lugar.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 49

11 Leave your orphans, I will sustain them, and your widows shall trust in Me. יאעָזְבָ֥ה יְתֹמֶ֖יךָ אֲנִ֣י אֲחַיֶּ֑ה וְאַלְמְנוֹתֶ֖יךָ עָלַ֥י תִּבְטָֽחוּ:

Jeremías 49

(11) Deja a tus huérfanos, los sostendré, y tus viudas confiarán en mí.

“Yechezkel – Ezekiel – Chapter 22

29 The people of the land have practiced oppression and committed robbery; they wronged the poor and the needy, and oppressed the stranger for lack of judgment. כטעַ֚ם הָאָ֙רֶץ֙ עָ֣שְׁקוּ עֹ֔שֶׁק וְגָזְל֖וּ גָּזֵ֑ל וְעָנִ֚י וְאֶבְיוֹן֙ הוֹנ֔וּ וְאֶת־הַגֵּ֥ר עָשְׁק֖וּ בְּלֹ֥א מִשְׁפָּֽט:

Ezequiel 22

29 La gente de la tierra ha practicado la opresión y el cometía robo; perjudicaron al pobre y al necesitado, y oprimieron al extranjero sin derecho.

Zechariah – Chapter 7

8 And the word of the Lord came to Zechariah, saying: חוַיְהִי֙ דְּבַר־יְהֹוָ֔ה אֶל־זְכַרְיָ֖ה לֵאמֹֽר:
9 So said the Lord of Hosts, saying: Execute true judgment and perform loving-kindness and mercy, each one [of you] to his brother. טכֹּ֥ה אָמַ֛ר יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת לֵאמֹ֑ר מִשְׁפַּ֚ט אֱמֶת֙ שְׁפֹ֔טוּ וְחֶ֣סֶד וְרַֽחֲמִ֔ים עֲשׂ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו:
10 Do not oppress the widow, the orphan, the stranger, or the poor man. Neither shall any of you think evil against his brother in your heart. יוְאַלְמָנָ֧ה וְיָת֛וֹם גֵּ֥ר וְעָנִ֖י אַֽל־תַּֽעֲשֹׁ֑קוּ וְרָעַת֙ אִ֣ישׁ אָחִ֔יו אַל־תַּחְשְׁב֖וּ בִּלְבַבְכֶֽם:

Zacarías 7

(8) Y la palabra del Señor vino a Zacarías, diciendo:

(9 )Así dijo el Señor de los Ejércitos, diciendo: Ejecuta el juicio verdadero y realiza bondad amorosa y misericordia, cada uno [de ustedes] con su hermano.

(10) No oprimas a la viuda, al huérfano, al extraño o al  hombre pobre. Ninguno de ustedes pensará mal contra su hermano en su corazón.

Malachi – Chapter 3

5 And I will approach you for judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely; and also against those who withhold the wages of the day laborers, of the widow and fatherless, and those who pervert [the rights of] the stranger, [and those who] fear Me not, says the Lord of Hosts. הוְקָֽרַבְתִּ֣י אֲלֵיכֶם֘ לַמִּשְׁפָּט֒ וְהָיִ֣יתִי | עֵ֣ד מְמַהֵ֗ר בַּֽמְכַשְּׁפִים֙ וּבַמְנָ֣אֲפִ֔ים וּבַנִּשְׁבָּעִ֖ים לַשָּׁ֑קֶר וּבְעֹֽשְׁקֵ֣י שְׂכַר־שָֹ֠כִיר אַלְמָנָ֨ה וְיָת֚וֹם וּמַטֵּי־גֵר֙ וְלֹ֣א יְרֵא֔וּנִי אָמַ֖ר יְהֹוָ֥ה צְבָאֽוֹת:

Malaquías 3

(5) Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, {contra} los que niegan {el derecho} del extranjero y los que no Me temen –dice el SEÑOR de los Ejércitos.

Tehillim – Psalms – Chapter 68 (5) 

5 O Father of orphans and Judge of widows, O God in His holy dwelling place.” ואֲבִ֣י יְ֖תוֹמִים וְדַיַּ֣ן אַלְמָנ֑וֹת אֱ֜לֹהִ֗ים בִּמְע֥וֹן קָדְשֽׁוֹ:

Los Salmos 68

(5) Oh Padre de los huérfanos y Juez de las viudas, Oh Dios en su morada santa “.

Tehillim – Psalms – Chapter 146 (9)

9 The Lord guards the strangers; He strengthens the orphan and the widow, and He perverts the way of the wicked. טיְהֹוָ֚ה | שֹׁ֘מֵ֚ר אֶת־גֵּרִ֗ים יָת֣וֹם וְאַלְמָנָ֣ה יְעוֹדֵ֑ד וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים יְעַוֵּֽת:

Los Salmos 146

9 El Señor guarda a los extranjeros; Fortalece al huérfano y a la viuda, y pervierte el camino de los impíos.

Mishlei – Proverbs – Chapter 15 (25)

25 The Lord will uproot the house of the haughty, but He will establish the boundary of the widow. כהבֵּ֣ית גֵּ֖אִים יִסַּ֥ח יְהוָ֑ה וְ֜יַצֵּ֗ב גְּב֣וּל אַלְמָנָֽה:

Los Proverbios 15

25 El Señor desarraigará la casa de los altivos, pero establecerá el límite de la viuda.

Iyov – Job – Chapter 22(19)

9 You sent widows away empty-handed, and the arms of the orphans are crushed. טאַלְמָנוֹת שִׁלַּ֣חְתָּ רֵיקָ֑ם וּזְרֹע֖וֹת יְתֹמִ֣ים יְדֻכָּֽא:
10 Therefore, around you are traps, and sudden fear terrifies you. יעַל־כֵּ֖ן סְבִֽיבוֹתֶ֣יךָ פַחִ֑ים וִ֜יבַֽהֶלְךָ פַּ֣חַד פִּתְאֽוֹם:
11 Or darkness so that you do not see; or an abundance of water covers you. יאאוֹ־חֹ֥שֶׁךְ לֹ֥א תִרְאֶ֑ה וְֽשִׁפְעַת־מַ֥יִם תְּכַסֶּֽךָּ:
12 Is not God in the height of heaven, and [does He not] behold the topmost of the stars, which are lofty? יבהֲֽלֹא־אֱ֖לוֹהַּ גֹּ֣בַהּ שָׁמָ֑יִם וּרְאֵ֚ה רֹ֖אשׁ כּֽוֹכָבִ֣ים כִּי־רָֽמוּ:

Job 22

(9) Enviaste a las viudas con las manos vacías, y los brazos de los huérfanos son aplastados. 

(10) Por lo tanto, a tu alrededor hay trampas, y el miedo repentino te aterroriza. 

(11) oscuridad para que no veas; o una abundancia de agua te cubre. 

(12) ¿No es Dios en lo alto del cielo, y [no mira] la más alta de las estrellas, que son elevadas?

Rut – Ruth – Chapter 2

10 And she fell on her face and prostrated herself to the ground, and she said to him, “Why have I pleased you that you should take cognizance of me, seeing that I am a foreigner?” יוַתִּפֹּל֙ עַל־פָּנֶ֔יהָ וַתִּשְׁתַּ֖חוּ אָ֑רְצָה וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו מַדּ֩וּעַ֩ מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֨יךָ֙ לְהַכִּירֵ֔נִי וְאָֽנֹכִ֖י נָכְרִיָּֽה:

Ruth 2

(10) Y ella bajo su rostro y se postró en el suelo, y le dijo: “¿Por qué te he complacido de que me conocieras al ver que soy un extranjera?

Tehillim – Psalms – Chapter 68

1 For the conductor, a psalm, a song of David. אלַֽמְנַצֵּ֥חַ לְדָוִ֗ד מִזְמ֥וֹר שִֽׁיר:
2 May God rise; His enemies scatter, and those who hate Him flee from before Him. ביָק֣וּם אֱ֖לֹהִים יָפ֣וּצוּ אֽוֹיְבָ֑יו וְיָנ֥וּסוּ מְ֜שַׂנְאָ֗יו מִפָּנָֽיו:
3 As smoke is driven away, You will drive [them] away; as wax melts before fire, the wicked will perish from before God. גכְּהִנְדֹּ֥ף עָשָׁ֗ן תִּ֫נְדֹּ֥ף כְּהִמֵּ֣ס דּ֖וֹנַג מִפְּנֵי־אֵ֑שׁ יֹֽאבְד֥וּ רְ֜שָׁעִ֗ים מִפְּנֵ֥י אֱלֹהִֽים:
4 And the righteous will rejoice, yea, they will exult before God and they will delight with joy. דוְֽצַדִּיקִ֗ים יִשְׂמְח֣וּ יַֽ֖עַלְצוּ לִפְנֵ֣י אֱ֜לֹהִ֗ים וְיָ֘שִׂ֥ישׂוּ בְשִׂמְחָֽה:
5 “Sing to God, sing praises to His name, praise Him Who rides in Aravoth by His name Yah, and rejoice before Him. השִׁ֚ירוּ | לֵֽאלֹהִים֘ זַמְּר֪וּ שְׁמ֥֫וֹ סֹ֡לּוּ לָרֹֽכֵ֣ב בָּֽ֖עֲרָבוֹת בְּיָ֥הּ שְׁ֜מ֗וֹ וְעִלְז֥וּ לְפָנָֽיו:
6 O Father of orphans and Judge of widows, O God in His holy dwelling place.” ואֲבִ֣י יְ֖תוֹמִים וְדַיַּ֣ן אַלְמָנ֑וֹת אֱ֜לֹהִ֗ים בִּמְע֥וֹן קָדְשֽׁוֹ:
7 God settles the solitary in a house; He takes the prisoners out at the most opportune time, but the rebellious dwell in an arid land. זאֱלֹהִ֚ים | מ֘וֹשִׁ֚יב יְחִידִ֨ים | בַּ֗יְתָה מוֹצִ֣יא אֲ֖סִירִים בַּכּֽוֹשָׁר֑וֹת אַךְ־סֽ֜וֹרְרִ֗ים שָֽׁכְנ֥וּ צְחִיחָֽה:
8 O God, when You went out before Your people, when You marched through the wilderness, forever. חאֱלֹהִ֗ים בְּ֖צֵֽאתְךָ לִפְנֵ֣י עַמֶּ֑ךָ בְּצַעְדְּךָ֖ בִֽישִׁימ֣וֹן סֶֽלָה:
9 The earth quaked, even the heavens dripped; this is Sinai, because of God, the God of Israel. טאֶ֚רֶץ רָעָ֨שָׁה | אַף־שָׁמַ֣יִם נָֽטְפוּ֘ מִפְּנֵ֪י אֱלֹ֫הִ֥ים זֶ֥ה סִינַ֑י מִפְּנֵ֥י אֱ֜לֹהִ֗ים אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
10 Generous rain You poured down, O God; Your heritage, which was weary, You established. יגֶּ֣שֶׁם נְ֖דָבוֹת תָּנִ֣יף אֱלֹהִ֑ים נַֽחֲלָֽתְךָ֥ וְ֜נִלְאָ֗ה אַתָּ֣ה כֽוֹנַנְתָּֽהּ:
11 Your congregation dwelt therein; You prepare with Your goodness for the poor, O God. יאחַיָּֽתְךָ֥ יָֽשְׁבוּ־בָ֑הּ תָּ֚כִ֥ין בְּטוֹבָֽתְךָ֖ לֶֽעָנִ֣י אֱלֹהִֽים:
12 The Lord will give out a word; they will announce it to a great multitude. יבאֲדֹנָ֥י יִתֶּן־אֹ֑מֶר הַֽ֜מְבַשְּׂר֗וֹת צָבָ֥א רָֽב:
13 Kings of hosts will wander, yea they will wander, and she who dwells in the house will divide the spoils. יגמַלְכֵ֣י צְ֖בָאֽוֹת יִדֹּד֣וּן יִדֹּד֑וּן וּנְוַת־בַּ֜֗יִת תְּחַלֵּ֥ק שָׁלָֽל:
14 If you lie between the borders-the feathers of a dove covered with silver, and its pinions with brilliant gold. ידאִם־תִּשְׁכְּבוּן֘ בֵּ֪ין שְׁפַ֫תָּ֥יִם כַּנְפֵ֣י י֖וֹנָה נֶחְפָּ֣ה בַכֶּ֑סֶף וְ֜אֶבְרוֹתֶ֗יהָ בִּֽירַקְרַ֥ק חָרֽוּץ:
15 When the Almighty spreads out for kings therein, it will become as white as snow in darkness. טובְּפָ֘רֵ֚שׂ שַׁדַּ֓י מְלָ֘כִ֚ים בָּ֗הּ תַּשְׁלֵ֥ג בְּצַלְמֽוֹן:
16 The mountain of God is the mountain of Bashan; the mountain of peaks is the mountain of Bashan. טזהַר־אֱלֹהִ֥ים הַר־בָּשָׁ֑ן הַר־גַּ֜בְנֻנִּ֗ים הַר־בָּשָֽׁן:
17 Why do you lurk, you lofty mountains, for the mountain that God desired for His dwelling? Even the Lord will dwell [there] forever. יזלָ֚מָּה | תְּרַצְּדוּן֘ הָרִ֪ים גַּבְנֻ֫נִּ֥ים הָהָ֗ר חָמַ֣ד אֱלֹהִ֣ים לְשִׁבְתּ֑וֹ אַף־יְ֜הֹוָ֗ה יִשְׁכֹּ֥ן לָנֶֽצַח:
18 God’s chariot is twice ten thousand times thousands of angels. The Lord was among them at Sinai in His holiness. יחרֶ֚כֶב אֱלֹהִ֗ים רִבֹּתַ֣יִם אַלְפֵ֣י שִׁנְאָ֑ן אֲדֹנָ֥י בָ֜֗ם סִינַ֥י בַּקֹּֽדֶשׁ:
19 You ascended on high, you took captives; you took gifts to be among men, and also rebellious ones for Yah God to dwell. יטעָ֘לִ֚יתָ לַמָּר֨וֹם | שָׁ֘בִ֚יתָ שֶּׁ֗בִי לָקַ֣חְתָּ מַ֖תָּנוֹת בָּֽאָדָ֑ם וְאַ֥ף סֽ֜וֹרְרִ֗ים לִשְׁכֹּ֚ן | יָ֬הּ אֱלֹהִֽים:
20 Blessed is the Lord; every day God lavishes upon us our salvation forever. כבָּר֥וּךְ אֲדֹנָי֘ י֚וֹם | י֗וֹם יַֽעֲמָ֫ס לָ֥נוּ הָ֘אֵ֚ל יְשֽׁוּעָתֵ֬נוּ סֶֽלָה:
21 God is to us the God of salvations, but God the Lord has the ways to death. כאהָ֚אֵ֖ל | לָנוּ֘ אֵ֪ל לְמֽוֹשָׁ֫ע֥וֹת וְלֵֽיהֹוִ֥ה אֲדֹנָ֑י לַ֜מָּ֗וֶת תּֽוֹצָאֽוֹת:
22 Indeed God will wound His enemies’ head, the hairy pate of him who goes with his guilt. כבאַךְ־אֱלֹהִ֗ים יִמְחַץ֘ רֹ֪אשׁ אֹֽ֫יְבָ֥יו קָדְקֹ֥ד שֵׂעָ֑ר מִ֜תְהַלֵּ֗ךְ בַּֽאֲשָׁמָֽיו:
23 The Lord said, “I shall restore from Bashan; I shall restore from the depths of the sea. כגאָמַ֣ר אֲ֖דֹנָי מִבָּשָׁ֣ן אָשִׁ֑יב אָ֜שִׁ֗יב מִמְּצֻל֥וֹת יָֽם:
24 In order that your foot may wade through blood; the tongue of your dogs will have its portion from the enemies.” כדלְמַ֚עַן | תִּֽמְחַ֥ץ רַגְלְךָ֗ בְּ֫דָ֥ם לְשׁ֥וֹן כְּלָבֶ֑יךָ מֵאֽוֹיְבִ֥ים מִנֵּֽהוּ:
25 They saw Your ways, O God, the ways of my God, my King in sanctity. כהרָא֣וּ הֲלִֽיכוֹתֶ֣יךָ אֱלֹהִ֑ים הֲלִ֘יכ֚וֹת אֵלִ֖י מַלְכִּ֣י בַקֹּֽדֶשׁ:
26 Singers went first, minstrels afterwards, in the midst of maidens playing timbrels. כוקִדְּמ֣וּ שָׁ֖רִים אַחַ֣ר נֹֽגְנִ֑ים בְּת֖וֹךְ עֲלָמ֣וֹת תּֽוֹפֵפֽוֹת:
27In congregations bless God the Lord, from the womb of Israel. כזבְּֽמַקְהֵלוֹת בָּֽרְכ֣וּ אֱלֹהִ֑ים אֲ֜דֹנָ֗י מִמְּק֥וֹר יִשְׂרָאֵֽל:
28 There Benjamin the youngest rules over them; the princes of Judah pelt them with stones, as do the princes of Zebulun and the princes of Naftali. כחשָׁ֚ם בִּנְיָמִ֨ן | צָעִ֡יר רֹדֵ֗ם שָׂרֵ֣י יְ֖הוּדָה רִגְמָתָ֑ם שָׂרֵ֥י זְ֜בֻל֗וּן שָׂרֵ֥י נַפְתָּלִֽי:
29 Your God has commanded your strength; show this strength, O God, which You have wrought for us. כטצִוָּ֥ה אֱלֹהֶ֗יךָ עֻ֫זֶּ֥ךָ עוּזָּ֥ה אֱלֹהִ֑ים ז֜֗וּ פָּעַ֥לְתָּ לָּֽנוּ:
30 From Your Temple, which is over Jerusalem, kings will bring You tribute. למֵהֵ֣יכָלֶךָ עַל־יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְךָ֚ יוֹבִ֖ילוּ מְלָכִ֣ים שָֽׁי:
31 Rebuke the people of the forest, the congregation of mighty bulls among people like calves, submitting himself for pieces of silver; he scatters peoples, they always desire battles. לאגְּעַ֨ר חַיַּ֪ת קָנֶ֡ה עֲדַ֚ת אַבִּירִ֨ים | בְּעֶגְלֵ֬י עַמִּ֗ים מִתְרַפֵּ֥ס בְּרַצֵּי־כָ֑סֶף בִּזַּ֥ר עַ֜מִּ֗ים קְרָב֥וֹת יֶחְפָּֽצוּ:
32 Gifts will be brought from Egypt; Cush will cause his hands to run to God. לביֶֽאֱתָ֣יוּ חַ֖שְׁמַנִּים מִנִּ֣י מִצְרָ֑יִם כּוּ֖שׁ תָּרִ֥יץ יָ֜דָ֗יו לֵֽאלֹהִֽים:
33 Kingdoms of the earth, sing to God, sing praises to the Lord forever. לגמַמְלְכ֣וֹת הָ֖אָרֶץ שִׁ֣ירוּ לֵֽאלֹהִ֑ים זַמְּר֖וּ אֲדֹנָ֣י סֶֽלָה:
34 To Him Who rides on the heaven of heavens of old; behold, He gives forth with His voice a voice of strength. לדלָרֹֽכֵב בִּשְׁמֵ֣י שְׁמֵי־קֶ֑דֶם הֵן־יִתֵּ֥ן בְּ֜קוֹלוֹ ק֣וֹל עֹֽז:
35 Attribute strength to God; over Israel is His pride, and His strength is in the skies. להתְּנ֥וּ עֹ֗ז לֵֽאלֹ֫הִ֥ים עַל־יִשְׂרָאֵ֥ל גַּֽאֲוָת֑וֹ וְ֜עֻזּ֗וֹ בַּשְּׁחָקִֽים:
36 You are feared, O God, from Your Sanctuary; the God of Israel-He gives strength and power to the people; blessed be God. לונ֚וֹרָ֥א אֱלֹהִ֗ים מִמִּקְדָּ֫שֶׁ֥יךָ אֵ֚ל יִשְׂרָאֵ֗ל ה֚וּא נֹתֵ֨ן | עֹ֖ז וְתַֽעֲצֻמ֥וֹת לָעָ֗ם בָּ֘ר֥וּךְ אֱלֹהִֽים:

“We will do and we will Listen” / “Haremos y Escucharemos”

Parashat Yitro – To whom is God speaking?

God spoke to everyone and wanted a partnership with everyone

In this week’s Torah portion, Yitro, we read about the most dramatic and most significant event in Jewish history: the revelation at Mount Sinai. During this event, which occurred in the Sinai Desert more than 3,000 years ago, the Jewish nation in its entirety experienced a one-time-only Divine revelation in which the eternal covenant between God and the Jewish people was sealed:

And now, if you obey Me and keep My covenant, you shall be to Me a treasure out of all peoples, for Mine is the entire Earth. And you shall be to Me a kingdom of princes and a holy nation” (Exodus 19, 5-6).

To read thge full article:

Parashat Yitro – ¿A quién le está hablando Dios?

Dios habló a todos y quería una sociedad con todos

En la porción de la Torá de esta semana, Yitro, leemos sobre el evento más dramático y más significativo en la historia judía: la revelación en el Monte Sinaí. Durante este evento, que ocurrió en el desierto del Sinaí hace más de 3.000 años, la nación Judía en su totalidad experimentó una revelación divina única en la que se selló el pacto eterno entre Dios y el pueblo judío:

“Y ahora, si Me obedeces y guardas Mi pacto, serás para Mí un tesoro de todos los pueblos, porque el mío es toda la tierra. Y para mí serás un reino de príncipes y una nación santa ”(Éxodo 19, 5-6).

En esta revelación, a la nación Judía se le dio el papel que nuestros ancestros han cumplido con orgullo y devoción: ser leales a los valores del Creador del universo – valores de moralidad y santidad – al guardar mandamientos que expresen estos valores. Esta lealtad, que a veces ha pasado factura, es el resultado directo del evento sobre el que leímos en la parte de la Torá de esta semana.

Los historiadores señalan el marco de la revelación en el Monte Sinaí como uno que muestra similitudes con el “juramento de lealtad vasallo” que prevaleció durante la antigüedad. Como parte de estos juramentos, un gobernante poderoso haría un pacto con un rey más débil, y cada uno garantizaría los intereses del otro. Este marco nos brinda la oportunidad de aclarar significados adicionales detrás de la revelación en el Monte Sinaí que a veces se pasan por alto.

Cuando se compara con las muchas descripciones de convenios entre reyes, la descripción de la revelación en el Monte Sinaí es única y diferente. No describe un pacto entre reyes, ni siquiera entre Dios y un rey. Más bien, describe un pacto entre Dios y una nación entera. Ante la revelación en el Monte Sinaí, las masas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se pararon al pie de la montaña. Dios les habló a todos por igual. Además, los sabios del Midrash señalaron hace unos 2.000 años que las pistas en los versículos apuntan a la situación de las mujeres en la revelación en el Monte Sinaí:

“‘ Entonces dirán a la Casa de Jacob ’se refiere a las mujeres‘ y se lo dirán a los hijos de Israel ’se refiere a los hombres” (Mechilta D’Rabbi Yishmael, Tractate BeChodesh, 2).

Este énfasis viene en el contexto de la condición inferior de las mujeres en el mundo antiguo. Los sabios del Midrash querían enfatizar que para Dios, no había importancia para el género, la raza o el color. Dios habló a todos y quería una sociedad con todos.

Esto es particularmente notable cuando leemos: “Pero cuidado y vigílate muy bien, para que no olvides las cosas que vieron tus ojos, y para que estas cosas no se aparten de tu corazón, todos los días de tu vida, y las harás saber. tus hijos y los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb [Monte Sinaí] ”(Deuteronomio 4, 9-10).

Cuando lo pensamos, parece ser obvio que esto es para todos. Pero nuevamente, cuando pensamos en cómo era el mundo cuando se entregó la Torá, nos damos cuenta de cuánto ha influido la Torá en nuestras vidas y en nuestras concepciones más básicas. Entre los más de un millón de escritos encontrados en excavaciones arqueológicas en los países del Cercano Oriente, ninguno de ellos (!) Es la historia de una nación que se cuenta a sí misma, de padre a hijo, sobre la historia de la nación, su narrativa nacional y Sus diversas misiones espirituales. La mayoría de esos otros escritos tratan de las relaciones entre dioses y reyes.
La Torá no es simplemente una guía espiritual-moral dada por Dios. Tampoco es solo un antiguo documento nacional-histórico. La Torá es un libro que establece el estado del hombre común, lo posiciona como un compañero de Dios, como alguien cuyas acciones son de importancia esencial. El judaísmo se dirige a todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y propone que seamos socios en tikkun olam, reparando el mundo. En respuesta a esta propuesta, estamos llamados a responder como lo hicieron nuestros antepasados en la parashá de esta semana: “Haremos y escucharemos”.

*   *   *   *   *

Shemot – Exodus – Chapter 15

1 Then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord, and they spoke, saying, I will sing to the Lord, for very exalted is He; a horse and its rider He cast into the sea. אאָ֣ז יָשִֽׁיר־משֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה וַיֹּֽאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַּֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹֽכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם:
2 The Eternal’s strength and His vengeance were my salvation; this is my God, and I will make Him a habitation, the God of my father, and I will ascribe to Him exaltation. בעָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י וַֽאֲרֹֽמְמֶֽנְהוּ:
3 The Lord is a Master of war; the Lord is His Name. גיְהֹוָ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהֹוָ֖ה שְׁמֽוֹ:
4 Pharaoh’s chariots and his army He cast into the sea, and the elite of his officers sank in the Red Sea. דמַרְכְּבֹ֥ת פַּרְעֹ֛ה וְחֵיל֖וֹ יָרָ֣ה בַיָּ֑ם וּמִבְחַ֥ר שָֽׁלִשָׁ֖יו טֻבְּע֥וּ בְיַם־סֽוּף:
5 The depths covered them; they descended into the depths like a stone. התְּהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מוּ יָֽרְד֥וּ בִמְצוֹלֹ֖ת כְּמוֹ־אָֽבֶן:
6 Your right hand, O Lord, is most powerful; Your right hand, O Lord, crushes the foe. ויְמִֽינְךָ֣ יְהֹוָ֔ה נֶאְדָּרִ֖י בַּכֹּ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהֹוָ֖ה תִּרְעַ֥ץ אוֹיֵֽב:
7 And with Your great pride You tear down those who rise up against You; You send forth Your burning wrath; it devours them like straw. זוּבְרֹ֥ב גְּאֽוֹנְךָ֖ תַּֽהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹֽאכְלֵ֖מוֹ כַּקַּֽשׁ:
8 And with the breath of Your nostrils the waters were heaped up; the running water stood erect like a wall; the depths congealed in the heart of the sea. חוּבְר֤וּחַ אַפֶּ֨יךָ֙ נֶ֣עֶרְמוּ מַ֔יִם נִצְּב֥וּ כְמוֹ־נֵ֖ד נֹֽזְלִ֑ים קָֽפְא֥וּ תְהֹמֹ֖ת בְּלֶב־יָֽם:
9 [Because] the enemy said, I will pursue, I will overtake, I will share the booty; my desire will be filled from them; I will draw my sword, my hand will impoverish them. טאָמַ֥ר אוֹיֵ֛ב אֶרְדֹּ֥ף אַשִּׂ֖יג אֲחַלֵּ֣ק שָׁלָ֑ל תִּמְלָאֵ֣מוֹ נַפְשִׁ֔י אָרִ֣יק חַרְבִּ֔י תּֽוֹרִישֵׁ֖מוֹ יָדִֽי:
10 You blew with Your wind, the sea covered them; they sank like lead in the powerful waters. ינָשַׁ֥פְתָּ בְרֽוּחֲךָ֖ כִּסָּ֣מוֹ יָ֑ם צָֽלֲלוּ֙ כַּֽעוֹפֶ֔רֶת בְּמַ֖יִם אַדִּירִֽים:
11 Who is like You among the powerful, O Lord? Who is like You, powerful in the holy place? Too awesome for praises, performing wonders! יאמִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהֹוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא:
12 You inclined Your right hand; the earth swallowed them up. יבנָטִ֨יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ תִּבְלָעֵ֖מוֹ אָֽרֶץ:
13 With Your loving kindness You led the people You redeemed; You led [them] with Your might to Your holy abode. יגנָחִ֥יתָ בְחַסְדְּךָ֖ עַם־ז֣וּ גּאָ֑לְתָּ נֵהַ֥לְתָּ בְעָזְּךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְשֶֽׁךָ:
14 Peoples heard, they trembled; a shudder seized the inhabitants of Philistia. ידשָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן חִ֣יל אָחַ֔ז יֽשְׁבֵ֖י פְּלָֽשֶׁת:
15 Then the chieftains of Edom were startled; [as for] the powerful men of Moab, trembling seized them; all the inhabitants of Canaan melted. טואָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י מוֹאָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ כֹּ֖ל יֽשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן:
16 May dread and fright fall upon them; with the arm of Your greatness may they become as still as a stone, until Your people cross over, O Lord, until this nation that You have acquired crosses over. טזתִּפֹּ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֨תָה֙ וָפַ֔חַד בִּגְדֹ֥ל זְרֽוֹעֲךָ֖ יִדְּמ֣וּ כָּאָ֑בֶן עַד־יַֽעֲבֹ֤ר עַמְּךָ֙ יְהֹוָ֔ה עַד־יַֽעֲבֹ֖ר עַם־ז֥וּ קָנִֽיתָ:
17 You shall bring them and plant them on the mount of Your heritage, directed toward Your habitation, which You made, O Lord; the sanctuary, O Lord, [which] Your hands founded. יזתְּבִאֵ֗מוֹ וְתִטָּעֵ֨מוֹ֙ בְּהַ֣ר נַֽחֲלָֽתְךָ֔ מָכ֧וֹן לְשִׁבְתְּךָ֛ פָּעַ֖לְתָּ יְהֹוָ֑ה מִקְּדָ֕שׁ אֲדֹנָ֖י כּֽוֹנְנ֥וּ יָדֶֽיךָ:
18 The Lord will reign to all eternity יחיְהֹוָ֥ה | יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד:
19 When Pharaoh’s horses came with his chariots and his horsemen into the sea, and the Lord brought the waters of the sea back upon them, and the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea, יטכִּ֣י בָא֩ ס֨וּס פַּרְעֹ֜ה בְּרִכְבּ֤וֹ וּבְפָֽרָשָׁיו֙ בַּיָּ֔ם וַיָּ֧שֶׁב יְהֹוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַיָּ֑ם וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָֽלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם:
20 Miriam, the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women came out after her with timbrels and with dances. כוַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַֽהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָל־הַנָּשִׁים֙ אַֽחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת:
21 And Miriam called out to them, Sing to the Lord, for very exalted is He; a horse and its rider He cast into the sea כאוַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹֽכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם:

Exodo 15(1-21)

15(1) Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Eterno, diciendo:

“Cantaré al Eterno, exaltando Su grandeza. Al caballo y al jinete arrojó al mar.

(2) Mi fortaleza es el Eterno, es mi gloria, Él es mi salvación. Es mi Dios y como tal Lo alabaré. Es el Dios de mis padres y como tal Lo exaltaré.

(3) El Eterno es el Señor de la guerra. Eterno es Su Nombre.

(4) Precipitó en el mar los carros del faraón y su ejército a sus capitanes escogidos los tragó el Mar Rojo.

(5) Los abismos lo cubrieron y como si fueran piedras bajaron a las profundidades.

(6) Tu diestra, oh Eterno, magnificada por Tu fuerza, Tu diestra, oh Eterno, aniquiló al enemigo.

(7) En la plenitud de Tu poder quebranta, a Tu adversario les envías Tu luz que los consume como paja,

(8) y con el soplo de Tu aliento se elevaron y se abrieron las aguas, deteniéndose como si fueran muro, se congelaron los abismos en medio del mar.

(9) Dijo el enemigo: Los perseguiré, los alcanzaré y que se separen sus despojos con los que hallaré mi alma, desenvainaré mi espada y los quebrantará mi mano”.

(10) pero Tú soplaste con Tu poderoso hálito y el mar los fue cubriendo hasta que se hundieron como plomo en las poderosas aguas.

(11) ¿Quién como Tú, entre los dioses, oh mi Señor? ¿Quién como Tú, inmenso en santidad. El más digno de alabanzas y hacedor de milagros.

(12) Cuando extendiste Tu diestra, se los tragó la tierra.

(13) Con Tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, Los condujiste a Tu santa morada.

(14) Escucharon otros pueblos y se estremecieron. Se apoderaron el temor de los filisteos.

(15) Se angustiaron los principes de Edom, temblaron los valientes de Moab y el miedo dominó a todos los cananeos.

(16) Se abatieron espantados por el poderío de Tu brazo y enmudecerán como piedra hasta que pase Tu pueblo oh Eterno hasta que pase el pueblo que Tú redimiste.

(17) Los llevarás para que alaben en el monte de Tu santidad, allí los asentarás, Oh Eterno, en el Santuario que Tus manos prepararon.

(18) y reinará el Eterno para siempre”.

(19) Y penetró el caballo del faraón con su carro y sus jinetes en el mar, y el Eterno hizo tornar sobre ellos las aguas, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco.

(20) y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en la mano y salieron tras ella todas las mujeres con panderos y danzas,

(21) y les exhortó María: “Cantad al Eterno exaltando Su grandeza, pues al caballo y al jinete arrojó al mar”.

LA BIBLIA

HEBREO – ESPAÑOL

Versión Castellana

Conforme a la tradición judía

Por Moisés Katznelson

 

Miriam’s Circle Dance / Danza del Círculo de Miriam

Miriam’s Circle Dance

Women and the Circle World

One of the most profound discussions of the power of the woman is a commentary on Parshat Beshalach, called Miriam’s Circle Dance, written by Rabbi Kalonymous Kalman HaLevi Epstein, known as the Meor V’Shemesh. This work presents a glorious vision of the things that will change when woman will recover her full stature and feminine consciousness, now matured, and will exert greater influence on the world and its values.

To read the full article:

chabad.org/theJewishWoman/Miriams-Circle-Dance

Una de las discusiones más profundas sobre el poder de la mujer es un comentario sobre Parshat Beshalach, llamado Miriam’s Circle Dance, escrito por el rabino Kalonymous Kalman HaLevi Epstein, conocido como Meor V’Shemesh. Este trabajo presenta una gloriosa visión de las cosas que cambiarán cuando la mujer recupere su estatura plena y su conciencia femenina, ahora madurada, y ejercerá una mayor influencia en el mundo y sus valores.

R. Epstein comenta sobre un breve pasaje de la Torá que se produce después de la separación milagrosa del Mar Rojo. Con todos asegurados del otro lado, Moshe dirigió a la gente en un himno de acción de gracias. Inmediatamente después, la Torá describe a Miriam reuniendo a las mujeres para una celebración de música, canciones y bailes.

Y Miriam la profetisa, la hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano; y todas las mujeres salieron tras ella con panderetas y bailes circulares. Y Miriam les respondió: “Canten al Señor, porque él ha triunfado gloriosamente; el caballo y su jinete lo arrojó al mar “.

R. Epstein construye su comentario sobre dos pistas en ese pasaje. Primero observa que la Torá presenta información sobre el tipo particular de baile realizado, que era un baile circular. En segundo lugar, señala que Miriam cantó su canción de acción de gracias en tiempo presente, mientras que Moshe formuló su elogio casi idéntico en el futuro. Basado en estas pistas, R. Epstein demuestra que Miriam, en su baile, accedió a un estado de conciencia más elevado que el que hizo. Moshe a través de su canción. R. Epstein basa su argumento en enseñanzas kaballísticas sobre el desarrollo de mundos.

Se sabe que la creación pasó por varias épocas antes de establecerse en la forma estable y familiar que es nuestro mundo. La etapa inmediatamente anterior a la nuestra se llama universo circular, mientras que la nuestra es el mundo lineal de las líneas rectas y la jerarquía. Estos términos son tanto técnicos como metafóricos. Describen su disposición de sefirot (las primeras como círculos concéntricos, las segundas como tres líneas paralelas), y la naturaleza divergente de sus visiones del mundo.

Kaballah explica que así como la creación surgió de las profundidades de la Divinidad, también volverá allí en un solo ciclo de extensión y retracción. Sus mundos se desplegarán hacia abajo hasta su punto final de emanación y luego comenzarán un curso inverso hacia sus raíces (y más allá). Sin embargo, a diferencia de un yoyo cuyo movimiento es similar, el universo experimenta profundas transformaciones en cada etapa. La creación que regresa se ha metamorfoseada por su experiencia. Ha sido reparado, actualizado, limpiado y transfigurado en el camino.

Sin embargo, su ruta de regreso es exactamente el reverso de su emanación original. Todavía nos estamos acercando al punto máximo de extensión, que estará inconfundiblemente marcado por la era mesiánica, y luego comenzaremos nuestro viaje de regreso a nuestras raíces. La primera parada será el mundo de los círculos, la etapa que precedió inmediatamente a la nuestra, cuesta abajo.

Mirando hacia el futuro, el mundo circular es un estado de conciencia más evolucionado y rectificado que nuestra realidad lineal actual. Sus luces se están volviendo visibles en el horizonte, lo que indica nuestra próxima transición de esta era a otra. R. Epstein explora las cosmovisiones de estas dos realidades y las psicologías divergentes que caracterizan a cada una.

En el mundo lineal, todo ocupa una posición continua, única que se extiende a lo largo  desde arriba hacia abajo. Cada valor impone una jerarquía que ordena el mundo según sus preferencias. La Torá también clasifica a sus miembros según los estándares que aprecia. Un alma superior es aquella que está despierta, en comunión continua, y siempre elige la opción más productiva espiritualmente; un alma inferior ignora las verdades espirituales y se revuelca en las enredadas repercusiones de la acción incorrecta. Esta jerarquía del estado espiritual marca un flujo descendente de iluminación. Cada persona recibe enseñanzas del nivel superior y las pasa al nivel inferior. Todos son estudiantes de los de arriba y maestros de los de abajo.

Este mundo lineal, con su multitud de jerarquías que se entrecruzan, crea una red global de incentivos (tanto positivos como negativos) que motivan el trabajo que exige recursos para la superación personal. La jerarquía de estado define un orden jerárquico que hace que todos se esfuercen por mantenerse al día con los Jones “. Las personas que ocupan rangos más altos se convierten en modelos a seguir que inspiran a otros a invertir el esfuerzo requerido para obtener un éxito similar. El objetivo de la era de la jerarquía es crear un contexto de valores, incentivos, restricciones y coacciones que aprovechen todo el potencial de cada alma hasta su última gota. Su línea recta presenta una dirección clara de crecimiento e imposición convincente para asegurar el avance.

Eventualmente, y con suerte bastante pronto, completaremos esta labor de autodesarrollo que consume. Todo el potencial se actualizará, se limpiarán todas las impurezas, se enriquecerán todas las privaciones y se eliminará toda ignorancia. En ese punto, la jerarquía cesará porque habrá quedado obsoleta. Su objetivo principal era instigar el trabajo agotador de la autorrealización y establecer líneas claras de autoridad para facilitar el flujo descendente de las enseñanzas. Su visión del mundo, aunque construida sobre una base inestable de verdades relativas, fue (y es) notablemente exitosa en el logro de sus objetivos. Pero, explica R. Epstein, sus días están contados, sus verdades pasarán y reinará un nuevo orden de conciencia más rectificado, llamado el mundo circular.

Así como un círculo no tiene principio ni fin y cada punto es equidistante de su centro, esto también es cierto para las almas. En verdad, es imposible clasificarlos, ya que cada uno es el más querido en la escala de valores que es su virtud perfecta.

Cada criatura finalmente alcanzará su máximo potencial y brillará con la revelación única de la belleza Divina que solo ella puede manifestar. La dicha espiritual del mundo venidero es la alegría intensamente duradera de finalmente convertirse en quien eres. Cuando eso suceda, la capa distorsionada de la jerarquía se derretirá y, he aquí, nos encontraremos de pie en un círculo con HaShem en el centro, y bailaremos juntos en una celebración sagrada.

En el futuro, el Santo hará un círculo de baile para los tsadikim. Él se sentará entre ellos en el Jardín del Edén y cada uno de los tsadikim señalará con su dedo y dirá: “Este es nuestro Di-s a quien hemos esperado, para que Él pueda salvarnos. Este es el Señor por el que esperábamos, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación.

En el mundo circular, quedará gloriosamente claro que cada alma es igualmente preciosa y singularmente bella de una manera que no se puede clasificar. Del mismo modo, ya no será posible buscar orientación en los vecinos para servir a Di-s, ya que cada persona tiene una especialidad de alma única, y en esa área son los expertos más destacados del mundo. No hay ningún lugar para buscar instrucciones, excepto directamente de HaShem, quien metafóricamente se sienta en el centro del círculo, equidistante de todos sus puntos sagrados.

En ese día eterno, todos estarán saciados con el conocimiento de Di-s a la máxima capacidad de su alegría y todas las jerarquías de estatus se disolverán. Con asombro descubrirán que en la escala de la iluminación todos se han vuelto iguales.

Miriam redactó su canción en tiempo presente porque en realidad estaba sosteniendo esa conciencia dentro

El cambio de paradigma se profundiza aún más, porque R. Epstein explica que las convenciones de género en la Cabalá hacen eco de las diferencias físicas entre hombres y mujeres. El otorgamiento es un rol masculino; recibir es femenino. En consecuencia, en el esquema lineal, el profesor es masculino en relación con el alumno que está influenciado por él. En el mundo circular, estas clasificaciones jerárquicas entre los seres humanos terminarán, ya que nadie recibirá orientación espiritual de vecinos, cónyuges o incluso maestros. Todos recurrirán directamente al Santo en busca de inspiración, y ese día, dice R. Epstein, todas las disparidades de poder cesarán, incluida la fuente arquetípica de todas ellas, la jerarquía de género, con su distribución asimétrica de autoridad y dependencia.

Todo esto Miriam lo sabía e intentaba cuando guiaba a las mujeres en su círculo de baile. Miriam llevó el futuro al presente, iniciando a la nación Judía en la verdad secreta, la promesa y el anhelo del mundo circular: llegará el día, bendecido y bienvenido por todos, cuando cesen las disparidades de poder y reine la igualdad perfecta, cuando cada  alma brillará con su gloria, y todos se convertirán en el más querido de su Creador.

Miriam redactó su canción en tiempo presente porque en realidad estaba manteniendo esa conciencia dentro de sí misma mientras cantaba y bailaba. Las luces del mundo circular son tan vastas que no pueden caber en el cerebro como un órgano aislado de conciencia. Requieren la participación de todo el cuerpo (por ejemplo, en la danza), e incluso una colección de ellos en una actividad coordinada (en este caso, todas las mujeres) para crear un contenedor lo suficientemente espacioso como para contener sus revelaciones. Moshe habló en tiempo futuro, porque sabía sobre la conciencia circular, y que eventualmente reinaría, pero no podía, en el presente, acceder a ese estado él mismo.

Otra fuente:

Kabbalistic Writings on the Nature of Masculine and Feminine

by Sarah Yehudit (Susan) Schneider MIRYAM’S CIRCLE DANCE1

by Rav Kalonymous Kalman HaLevi Epstein (The Meor V’Shemesh)

http://astillsmallvoice.org/sys/articles/meor_v_shemesh_miryam.pdf

Exodo 15(1-21)

El canto de Moisés y de Miriam

15(1) Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Eterno, diciendo:

“Cantaré al Eterno, exaltando Su grandeza. Al caballo y al jinete arrojó al mar.

(2) Mi fortaleza es el Eterno, es mi gloria, Él es mi salvación. Es mi Dios y como tal Lo alabaré. Es el Dios de mis padres y como tal Lo exaltaré.

(3) El Eterno es el Señor de la guerra. Eterno es Su Nombre.

(4) Precipitó en el mar los carros del faraón y su ejército a sus capitanes escogidos los tragó el Mar Rojo.

(5) Los abismos lo cubrieron y como si fueran piedras bajaron a las profundidades.

(6) Tu diestra, oh Eterno, magnificada por Tu fuerza, Tu diestra, oh Eterno, aniquiló al enemigo.

(7) En la plenitud de Tu poder quebranta, a Tu adversario les envías Tu luz que los consume como paja,

(8) y con el soplo de Tu aliento se elevaron y se abrieron las aguas, deteniéndose como si fueran muro, se congelaron los abismos en medio del mar.

(9) Dijo el enemigo: Los perseguiré, los alcanzaré y que se separen sus despojos con los que hallaré mi alma, desenvainaré mi espada y los quebrantará mi mano”.

(10) pero Tú soplaste con Tu poderoso hálito y el mar los fue cubriendo hasta que se hundieron como plomo en las poderosas aguas.

(11) ¿Quién como Tú, entre los dioses, oh mi Señor? ¿Quién como Tú, inmenso en santidad. El más digno de alabanzas y hacedor de milagros.

(12) Cuando extendiste Tu diestra, se los tragó la tierra.

(13) Con Tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, Los condujiste a Tu santa morada.

(14) Escucharon otros pueblos y se estremecieron. Se apoderaron el temor de los filisteos.

(15) Se angustiaron los principes de Edom, temblaron los valientes de Moab y el miedo dominó a todos los cananeos.

(16) Se abatieron espantados por el poderío de Tu brazo y enmudecerán como piedra hasta que pase Tu pueblo oh Eterno hasta que pase el pueblo que Tú redimiste.

(17) Los llevarás para que alaben en el monte de Tu santidad, allí los asentarás, Oh Eterno, en el Santuario que Tus manos prepararon.

(18) y reinará el Eterno para siempre”.

(19) Y penetró el caballo del faraón con su carro y sus jinetes en el mar, y el Eterno hizo tornar sobre ellos las aguas, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco.

(20) y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en la mano y salieron tras ella todas las mujeres con panderos y danzas,

(21) y les exhortó María: “Cantad al Eterno exaltando Su grandeza, pues al caballo y al jinete arrojó al mar”.

LA BIBLIA

HEBREO – ESPAÑOL

Versión Castellana

Conforme a la tradición judía

Por Moisés Katznelson

Shemot – Exodus – Chapter 15

1 Then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord, and they spoke, saying, I will sing to the Lord, for very exalted is He; a horse and its rider He cast into the sea. אאָ֣ז יָשִֽׁיר־משֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה וַיֹּֽאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַּֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹֽכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם:
2 The Eternal’s strength and His vengeance were my salvation; this is my God, and I will make Him a habitation, the God of my father, and I will ascribe to Him exaltation. בעָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י וַֽאֲרֹֽמְמֶֽנְהוּ:
3 The Lord is a Master of war; the Lord is His Name. גיְהֹוָ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהֹוָ֖ה שְׁמֽוֹ:
4 Pharaoh’s chariots and his army He cast into the sea, and the elite of his officers sank in the Red Sea. דמַרְכְּבֹ֥ת פַּרְעֹ֛ה וְחֵיל֖וֹ יָרָ֣ה בַיָּ֑ם וּמִבְחַ֥ר שָֽׁלִשָׁ֖יו טֻבְּע֥וּ בְיַם־סֽוּף:
5 The depths covered them; they descended into the depths like a stone. התְּהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מוּ יָֽרְד֥וּ בִמְצוֹלֹ֖ת כְּמוֹ־אָֽבֶן:
6 Your right hand, O Lord, is most powerful; Your right hand, O Lord, crushes the foe. ויְמִֽינְךָ֣ יְהֹוָ֔ה נֶאְדָּרִ֖י בַּכֹּ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהֹוָ֖ה תִּרְעַ֥ץ אוֹיֵֽב:
7 And with Your great pride You tear down those who rise up against You; You send forth Your burning wrath; it devours them like straw. זוּבְרֹ֥ב גְּאֽוֹנְךָ֖ תַּֽהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹֽאכְלֵ֖מוֹ כַּקַּֽשׁ:
8 And with the breath of Your nostrils the waters were heaped up; the running water stood erect like a wall; the depths congealed in the heart of the sea. חוּבְר֤וּחַ אַפֶּ֨יךָ֙ נֶ֣עֶרְמוּ מַ֔יִם נִצְּב֥וּ כְמוֹ־נֵ֖ד נֹֽזְלִ֑ים קָֽפְא֥וּ תְהֹמֹ֖ת בְּלֶב־יָֽם:
9 [Because] the enemy said, I will pursue, I will overtake, I will share the booty; my desire will be filled from them; I will draw my sword, my hand will impoverish them. טאָמַ֥ר אוֹיֵ֛ב אֶרְדֹּ֥ף אַשִּׂ֖יג אֲחַלֵּ֣ק שָׁלָ֑ל תִּמְלָאֵ֣מוֹ נַפְשִׁ֔י אָרִ֣יק חַרְבִּ֔י תּֽוֹרִישֵׁ֖מוֹ יָדִֽי:
10 You blew with Your wind, the sea covered them; they sank like lead in the powerful waters. ינָשַׁ֥פְתָּ בְרֽוּחֲךָ֖ כִּסָּ֣מוֹ יָ֑ם צָֽלֲלוּ֙ כַּֽעוֹפֶ֔רֶת בְּמַ֖יִם אַדִּירִֽים:
11 Who is like You among the powerful, O Lord? Who is like You, powerful in the holy place? Too awesome for praises, performing wonders! יאמִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהֹוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא:
12 You inclined Your right hand; the earth swallowed them up. יבנָטִ֨יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ תִּבְלָעֵ֖מוֹ אָֽרֶץ:
13 With Your loving kindness You led the people You redeemed; You led [them] with Your might to Your holy abode. יגנָחִ֥יתָ בְחַסְדְּךָ֖ עַם־ז֣וּ גּאָ֑לְתָּ נֵהַ֥לְתָּ בְעָזְּךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְשֶֽׁךָ:
14 Peoples heard, they trembled; a shudder seized the inhabitants of Philistia. ידשָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן חִ֣יל אָחַ֔ז יֽשְׁבֵ֖י פְּלָֽשֶׁת:
15 Then the chieftains of Edom were startled; [as for] the powerful men of Moab, trembling seized them; all the inhabitants of Canaan melted. טואָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י מוֹאָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ כֹּ֖ל יֽשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן:
16 May dread and fright fall upon them; with the arm of Your greatness may they become as still as a stone, until Your people cross over, O Lord, until this nation that You have acquired crosses over. טזתִּפֹּ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֨תָה֙ וָפַ֔חַד בִּגְדֹ֥ל זְרֽוֹעֲךָ֖ יִדְּמ֣וּ כָּאָ֑בֶן עַד־יַֽעֲבֹ֤ר עַמְּךָ֙ יְהֹוָ֔ה עַד־יַֽעֲבֹ֖ר עַם־ז֥וּ קָנִֽיתָ:
17 You shall bring them and plant them on the mount of Your heritage, directed toward Your habitation, which You made, O Lord; the sanctuary, O Lord, [which] Your hands founded. יזתְּבִאֵ֗מוֹ וְתִטָּעֵ֨מוֹ֙ בְּהַ֣ר נַֽחֲלָֽתְךָ֔ מָכ֧וֹן לְשִׁבְתְּךָ֛ פָּעַ֖לְתָּ יְהֹוָ֑ה מִקְּדָ֕שׁ אֲדֹנָ֖י כּֽוֹנְנ֥וּ יָדֶֽיךָ:
18 The Lord will reign to all eternity יחיְהֹוָ֥ה | יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד:
19 When Pharaoh’s horses came with his chariots and his horsemen into the sea, and the Lord brought the waters of the sea back upon them, and the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea, יטכִּ֣י בָא֩ ס֨וּס פַּרְעֹ֜ה בְּרִכְבּ֤וֹ וּבְפָֽרָשָׁיו֙ בַּיָּ֔ם וַיָּ֧שֶׁב יְהֹוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַיָּ֑ם וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָֽלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם:
20 Miriam, the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women came out after her with timbrels and with dances. כוַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַֽהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָל־הַנָּשִׁים֙ אַֽחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת:
21 And Miriam called out to them, Sing to the Lord, for very exalted is He; a horse and its rider He cast into the sea כאוַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹֽכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם:

Europe Must Recognize China for What It Is / Europa Debe Reconocer a China por lo Que Es

Europe Must Recognize China for What It Is

Chinese President Xi Jinping will meet the heads of state and government of the 27 EU member states at the EU-China summit in Leipzig in September. Europeans need to understand that they will hand him a much-needed political victory unless he is held accountable for his failure to uphold human rights, particularly in Tibet, Xinjiang, and Hong Kong.

MUNICH – Neither the European public nor European political and business leaders fully understand the threat presented by Xi Jinping’s China. Although Xi is a dictator who is using cutting-edge technology in an effort to impose total control on Chinese society, Europeans regard China primarily as an important business partner. They fail to appreciate that since Xi became president and General Secretary of the Communist Party of China (CPC), he has established a regime whose guiding principles are diametrically opposed to the values on which the European Union was founded.

To read the full article:

project-syndicate.org/china-huawei

Europa Debe Reconocer a China por lo Que Es

El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con los jefes de estado y de gobierno de los 27 estados miembros de la UE en la cumbre UE-China en Leipzig en septiembre. Los europeos deben comprender que le darán una victoria política muy necesaria a menos que se haga responsable de su incumplimiento de los derechos humanos, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong.

MÚNICH – Ni el público europeo ni los líderes políticos y empresariales europeos comprenden completamente la amenaza presentada por la China de Xi Jinping. Aunque Xi es un dictador que usa tecnología de punta en un esfuerzo por imponer un control total sobre la sociedad china, los europeos consideran a China principalmente como un socio comercial importante. No comprenden que desde que Xi se convirtió en presidente y Secretario General del Partido Comunista de China (PCCh), ha establecido un régimen cuyos principios rectores son diametralmente opuestos a los valores en los que se fundó la Unión Europea.

La prisa por abrazar a Xi es mayor en Gran Bretaña, que está en proceso de separarse de la UE, que en la propia UE. El primer ministro Boris Johnson quiere distanciar al Reino Unido de la UE tanto como sea posible y construir una economía de libre mercado que no esté limitada por las regulaciones de la UE. Es poco probable que tenga éxito, porque la UE está preparada para tomar contramedidas contra el tipo de desregulación que el gobierno de Johnson parece tener en mente. Pero mientras tanto, Gran Bretaña está considerando a China como un socio potencial, con la esperanza de restablecer la asociación que el ex canciller de Hacienda George Osborne estaba construyendo entre 2010 y 2016.

La administración de Trump, a diferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, personalmente, ha hecho mucho mejor en la gestión de sus lazos con China. Desarrolló una política bipartidista que declaró a China como un rival estratégico y puso al gigante tecnológico Huawei y a otras compañías chinas en la llamada Lista de entidades, que prohíbe a las compañías estadounidenses comerciar con ellas sin el permiso del gobierno.

Solo una persona puede violar esta regla con impunidad: el propio Trump. Desafortunadamente, parece estar haciendo exactamente eso al poner a Huawei en la mesa de negociaciones con Xi. Desde mayo de 2019, cuando Estados Unidos lo colocó en la Lista de entidades, el Departamento de Comercio otorgó a Huawei varias exenciones de tres meses para evitar dificultades innecesarias para los proveedores de componentes estadounidenses de la compañía.

Huawei es una compañía muy inusual, y de alguna manera única. Su fundador, Ren Zhengfei, recibió su educación técnica en parte como miembro del cuerpo de ingeniería del Ejército Popular de Liberación, y el EPL se convirtió en uno de sus primeros grandes clientes. En el momento de la fundación de Huawei en 1987, toda la tecnología de China se importaba del extranjero, y el objetivo de Ren era realizar ingeniería inversa de tecnologías extranjeras con investigadores locales. Ha tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes.

En 1993, Huawei lanzó el conmutador telefónico más potente disponible en China. Posteriormente, recibió un contrato clave del PLA para construir la primera red nacional de telecomunicaciones. Luego se benefició de la política del gobierno, adoptada en 1996, para nutrir a los fabricantes nacionales de telecomunicaciones, lo que también significaba mantener alejados a los competidores extranjeros. Para 2005, las exportaciones de Huawei excedieron sus ventas nacionales. En 2010, Huawei fue incluida en la lista global de la revista Fortune de las 500 compañías más grandes.

Después de que Xi llegó al poder, Huawei perdió la autonomía que pudo haber disfrutado. Al igual que cualquier otra empresa china, debe seguir las órdenes del CPC. Hasta 2017, esto siguió siendo un entendimiento implícito; Con la adopción de la Ley de Inteligencia Nacional ese año, se convirtió en una obligación formal.

Poco después, un empleado de Huawei estuvo involucrado en un escándalo de espionaje en Polonia, y la compañía también ha sido acusada de otros casos (other cases) de espionaje. Pero espiar no es el mayor peligro para Europa. Hacer que la infraestructura más crítica de Europa dependa de la tecnología china significa abrir la puerta al chantaje y al sabotaje.

Para mí está claro que bajo Xi, China representa una amenaza para los valores en los que se fundó la UE. Aparentemente, esto no está claro para los líderes de los estados miembros de la UE, ni para los líderes de la industria, particularmente en Alemania.

La UE se enfrenta a un desafío tremendo: la mayoría silenciosa proeuropea ha hablado, diciendo que su principal preocupación es el cambio climático, pero los estados miembros están luchando entre sí por el presupuesto y están más centrados en apaciguar a Xi que en mantener la relación transatlántica. 

En lugar de librar una batalla perdida contra el dominio de Huawei en el mercado 5G, los EE. UU y la UE, o solo la UE, deberían cooperar en la construcción de Ericsson y Nokia como competidores viables.

Xi se reunirá con los jefes de estado y de gobierno de los 27 estados miembros de la UE en la cumbre UE-China en Leipzig en septiembre. Los europeos deben comprender que esto le dará una victoria política muy necesaria a menos que se le haga responsable y se le pregunte sobre su incumplimiento de los derechos humanos, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong.

Solo el liderazgo político chino puede decidir el futuro de Xi. El daño causado por su mal manejo del brote de coronavirus se ha vuelto tan visible que el público chino, e incluso el Politburó, deben reconocerlo. La UE no debería facilitar a sabiendas su supervivencia política.

Otras fuentes:

[5G] HUAWEI CIERRA 2019 CON 7 CONTRATOS EN LA REGIÓN Y 60 A NIVEL MUNDIAL

Huawei continúa avanzado en esta línea, en la Región, la compañía está culminando este 2019 con un balance de 7 contratos relativos a 5G, de un total de 60 a nivel mundial. Es parte de lo que el CEO de Huawei y fundador de la Compañía, Ren Zhengfei, contó en un encuentro con la prensa de Latinoamérica, destacando el potencial comercial que estas nuevas tecnologías traen para Chile en su relación con China y Asia (…)

[5G] Huawei cierra 2019 con 7 contratos en la Región y 60 a nivel mundial

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48405823

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/12/13/no-afectara-al-guerra-comercial-eu-huawei.html

Funcionario de la OTAN advierte que los misiles chinos “pueden llegar a Estados Unidos y Europa”

/defense-national-security/nato-official-warns-chinese-missiles-can-reach-us-and-europe

www.cnbc.com/2019/08/14/huawei-employees

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF145/CF145.chap12.pdf

 

Peace to Prosperity – Donald Trump

 

 

 

Vision for Peace – Donald Trump

Siempre estaré con el Estado de Israel y el pueblo judío. Apoyo firmemente su seguridad y su derecho a vivir en su patria histórica. ¡Es hora de la paz!

Así es como puede verse un futuro Estado de Palestina, con una capital en partes de Jerusalén Este.