Israel! Israel! Israel! – Devarim – Deuteronomy – Chapter 30

Devarim – Deuteronomy – Chapter 30

1 And it will be, when all these things come upon you the blessing and the curse which I have set before you that you will consider in your heart, among all the nations where the Lord your God has banished you, 讜职讛指讬指讛蜘 讻执纸讬志讬指讘止吱讗讜旨 注指诇侄譁讬讱指 讻指旨诇志讛址讚职旨讘指专执郑讬诐 讛指讗值謼诇侄旨讛 讛址讘职旨专指讻指讛謾 讜职讛址拽职旨诇指诇指謹讛 讗植砖侄讈芝专 谞指转址謻转执旨讬 诇职驻指谞侄謶讬讱指 讜址纸讛植砖值纸讈讘止转指謾 讗侄诇志诇职讘指讘侄謹讱指 讘职旨讻指吱诇志讛址讙旨讜止讬执謹诐 讗植砖侄讈支专 讛执讚执旨讬讞植讱指譀 讬职讛止讜指芝讛 讗直诇止讛侄謻讬讱指 砖指纸讈诪指旨讛:
2 and you will return to the Lord, your God, with all your heart and with all your soul, and you will listen to His voice according to all that I am commanding you this day you and your children, 讜职砖址讈讘职转指旨譃 注址讚志讬职讛止讜指证讛 讗直诇止讛侄吱讬讱指謾 讜职砖指纸讈诪址注职转指旨郑 讘职拽止诇謹讜止 讻职旨讻止譀诇 讗植砖侄讈专志讗指纸谞止讻执芝讬 诪职爪址讜职旨讱指謻 讛址讬旨謶讜止诐 讗址转指旨郑讛 讜旨讘指谞侄謹讬讱指 讘职旨讻指诇志诇职讘指讘职讱指謻 讜旨讘职讻指诇志谞址驻职砖侄纸讈讱指:
3 then, the Lord, your God, will bring back your exiles, and He will have mercy upon you. He will once again gather you from all the nations, where the Lord, your God, had dispersed you. 讜职砖指讈吱讘 讬职讛止讜指支讛 讗直诇止讛侄譀讬讱指 讗侄转志砖职讈讘纸讜旨转职讱指謻 讜职专执纸讞植诪侄謶讱指 讜职砖指讈謼讘 讜职拽执讘侄旨爪职讱指謾 诪执讻指旨诇志讛指郑注址诪执旨謹讬诐 讗植砖侄讈支专 讛直驻执纸讬爪职讱指譀 讬职讛止讜指芝讛 讗直诇止讛侄謻讬讱指 砖指纸讈诪指旨讛:
4 Even if your exiles are at the end of the heavens, the Lord, your God, will gather you from there, and He will take you from there. 讗执诐志讬执纸讛职讬侄芝讛 谞执讚址旨纸讞植讱指謻 讘执旨拽职爪值郑讛 讛址砖指旨讈诪指謶讬执诐 诪执砖指旨讈謼诐 讬职拽址讘侄旨爪职讱指謾 讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 讜旨诪执砖指旨讈謻诐 讬执拽指旨讞侄纸讱指:
5 And the Lord, your God, will bring you to the land which your forefathers possessed, and you [too] will take possession of it, and He will do good to you, and He will make you more numerous than your forefathers. 讜侄纸讛直讘执纸讬讗植讱指譃 讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謼讬讱指 讗侄诇志讛指讗指譀专侄抓 讗植砖侄讈专志讬指纸专职砖讈芝讜旨 讗植讘止转侄謻讬讱指 讜执纸讬专执砖职讈转指旨謶讛旨 讜职讛值讬讟执纸讘职讱指芝 讜职讛执专职讘职旨讱指謻 诪值纸讗植讘止转侄纸讬讱指:
6 And the Lord, your God, will circumcise your heart and the heart of your offspring, [so that you may] love the Lord your God with all your heart and with all your soul, for the sake of your life. 讜旨诪指吱诇 讬职讛止讜指支讛 讗直诇止讛侄譀讬讱指 讗侄转志诇职讘指纸讘职讱指謻 讜职讗侄转志诇职讘址郑讘 讝址专职注侄謶讱指 诇职讗址纸讛植讘指譃讛 讗侄转志讬职讛止讜指支讛 讗直诇止讛侄譀讬讱指 讘职旨讻指诇志诇职讘指纸讘职讱指芝 讜旨讘职讻指诇志谞址驻职砖职讈讱指謻 诇职诪址芝注址谉 讞址讬侄旨纸讬讱指:
7 And the Lord, your God, will place all these curses upon your enemies and upon your adversaries, who pursued you. 讜职谞指转址谉謾 讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 讗值芝转 讻指旨诇志讛指纸讗指诇謻讜止转 讛指讗值诇侄旨謶讛 注址诇志讗止纸讬职讘侄芝讬讱指 讜职注址诇志砖纸讉谞职讗侄謻讬讱指 讗植砖侄讈芝专 专职讚指驻纸讜旨讱指:
8 And you will return and listen to the voice of the Lord, and fulfill all His commandments, which I command you this day. 讜职讗址转指旨郑讛 转指砖讈謹讜旨讘 讜职砖指纸讈诪址注职转指旨謻 讘职旨拽郑讜止诇 讬职讛止讜指謶讛 讜职注指砖执讉吱讬转指謾 讗侄转志讻指旨诇志诪执爪职讜鈥嵵棺钢斪欁 讗植砖侄讈譀专 讗指纸谞止讻执芝讬 诪职爪址讜职旨讱指謻 讛址讬旨纸讜止诐:
9 And the Lord, your God, will make you abundant for good in all the work of your hands, in the fruit of your womb, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your soil. For the Lord will once again rejoice over you for good, as He rejoiced over your forefathers, 讜职讛讜止转执纸讬专职讱指蜘 讬职讛止讜指吱讛 讗直诇止讛侄譁讬讱指 讘职旨讻止郑诇聽| 诪址纸注植砖值讉郑讛 讬指讚侄謼讱指 讘执旨驻职专执吱讬 讘执讟职谞职讱指譁 讜旨讘执驻职专执支讬 讘职讛侄诪职转职旨讱指譀 讜旨讘执驻职专执芝讬 讗址讚职诪指纸转职讱指謻 诇职讟止讘指謶讛 讻执旨郑讬聽| 讬指砖讈郑讜旨讘 讬职讛止讜指謼讛 诇指砖讉证讜旨砖讉 注指诇侄吱讬讱指謾 诇职讟謹讜止讘 讻址旨纸讗植砖侄讈专志砖指讉謻砖讉 注址诇志讗植讘止转侄纸讬讱指:
10 when you obey the Lord, your God, to observe His commandments and His statutes written in this Torah scroll, [and] when you return to the Lord, your God, with all your heart and with all your soul. 讻执旨郑讬 转执砖职讈诪址謼注 讘职旨拽讜止诇謾 讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 诇执砖职讈诪止证专 诪执爪职讜鈥嵵棺缸欁曋 讜职讞只拽止旨转指謹讬讜 讛址讻职旨转讜旨讘指謺讛 讘职旨住值芝驻侄专 讛址转旨讜止专指謻讛 讛址讝侄旨謶讛 讻执旨证讬 转指砖讈讜旨讘謾 讗侄诇志讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 讘职旨讻指诇志诇职讘指纸讘职讱指謻 讜旨讘职讻指诇志谞址驻职砖侄纸讈讱指:
11 For this commandment which I command you this day, is not concealed from you, nor is it far away. 讬讗讻执旨謿讬 讛址诪执旨爪职讜指郑讛 讛址讝止旨謹讗转 讗植砖侄讈譀专 讗指纸谞止讻执芝讬 诪职爪址讜职旨讱指謻 讛址讬旨謶讜止诐 诇止纸讗志谞执驻职诇值芝讗转 讛执讜讗謾 诪执诪职旨讱指謹 讜职诇止纸讗志专职讞止拽指謻讛 讛执纸讜讗:
12 It is not in heaven, that you should say, “Who will go up to heaven for us and fetch it for us, to tell [it] to us, so that we can fulfill it?” 讬讘诇止芝讗 讘址砖指旨讈诪址謻讬执诐 讛执謶讜讗 诇值讗诪止謼专 诪执郑讬 讬址纸注植诇侄讛志诇指旨证谞讜旨 讛址砖指旨讈诪址吱讬职诪指讛謾 讜职讬执拽指旨讞侄郑讛指 诇指旨謹谞讜旨 讜职讬址砖职讈诪执注值芝谞讜旨 讗止转指謻讛旨 讜职谞址纸注植砖侄纸讉谞指旨讛:
13 Nor is it beyond the sea, that you should say, “Who will cross to the other side of the sea for us and fetch it for us, to tell [it] to us, so that we can fulfill it?” 讬讙讜职诇止纸讗志诪值注值芝讘侄专 诇址讬指旨謻诐 讛执謶讜讗 诇值讗诪止謼专 诪执郑讬 讬址纸注植讘指专志诇指譁谞讜旨 讗侄诇志注值证讘侄专 讛址讬指旨诐謾 讜职讬执拽指旨讞侄郑讛指 诇指旨謹谞讜旨 讜职讬址砖职讈诪执注值芝谞讜旨 讗止转指謻讛旨 讜职谞址纸注植砖侄纸讉谞指旨讛:
14 Rather,[this] thing is very close to you; it is in your mouth and in your heart so that you can fulfill it. 讬讚讻执旨纸讬志拽指专芝讜止讘 讗值诇侄譀讬讱指 讛址讚指旨讘指謻专 诪职讗止謶讚 讘职旨驻执芝讬讱指 讜旨讘执诇职讘指纸讘职讱指謻 诇址纸注植砖讉转纸讜止:
15 Behold, I have set before you today life and good, and death and evil, 讟讜专职讗值吱讛 谞指转址证转执旨讬 诇职驻指谞侄吱讬讱指謾 讛址讬旨謹讜止诐 讗侄转志讛址纸讞址讬执旨謻讬诐 讜职讗侄转志讛址讟旨謶讜止讘 讜职讗侄转志讛址诪指旨謻讜侄转 讜职讗侄转志讛指专指纸注:
16 inasmuch as I command you this day to love the Lord, your God, to walk in His ways, and to observe His commandments, His statutes, and His ordinances, so that you will live and increase, and the Lord, your God, will bless you in the land to which you are coming to take possession of it. 讟讝讗植砖侄讈吱专 讗指纸谞止讻执郑讬 诪职爪址讜职旨讱指謽 讛址讬旨讜止诐謷 诇职讗址纸讛植讘指譃讛 讗侄转志讬职讛止讜指证讛 讗直诇止讛侄吱讬讱指謾 诇指诇侄郑讻侄转 讘执旨讚职专指讻指謹讬讜 讜职诇执砖职讈诪止譀专 诪执爪职讜鈥嵵棺钢プ欁 讜职讞只拽止旨转指謻讬讜 讜旨诪执砖职讈驻指旨讟指謶讬讜 讜职讞指讬执郑讬转指 讜职专指讘执謹讬转指 讜旨讘值纸专址讻职讱指謾 讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 讘指旨讗指謺专侄抓 讗植砖侄讈专志讗址转指旨芝讛 讘指讗志砖指讈謻诪指旨讛 诇职专执砖职讈转指旨纸讛旨:
17 But if your heart deviates and you do not listen, and you will be drawn astray, and you will prostrate yourself to other deities and serve them, 讬讝讜职讗执诐志讬执驻职谞侄芝讛 诇职讘指纸讘职讱指謻 讜职诇止郑讗 转执砖职讈诪指謶注 讜职谞执讚址旨讞职转指旨謼 讜职讛执砖职讈转址旨纸讞植讜执譀讬转指 诇值纸讗诇止讛执芝讬诐 讗植讞值专执謻讬诐 讜址纸注植讘址讚职转指旨纸诐:
18 I declare to you this day, that you will surely perish, and that you will not live long days on the land, to which you are crossing the Jordan, to come and take possession thereof. 讬讞讛执讙址旨证讚职转执旨讬 诇指讻侄诐謾 讛址讬旨謹讜止诐 讻执旨芝讬 讗指讘止謻讚 转止旨讗讘值讚謶讜旨谉 诇止讗志转址纸讗植专执讬讻只证谉 讬指诪执讬诐謾 注址诇志讛指郑讗植讚指诪指謹讛 讗植砖侄讈吱专 讗址转指旨证讛 注止讘值专謾 讗侄转志讛址讬址旨专职讚值旨謹谉 诇指讘芝讜止讗 砖指讈謻诪指旨讛 诇职专执砖职讈转指旨纸讛旨:
19 This day, I call upon the heaven and the earth as witnesses [that I have warned] you: I have set before you life and death, the blessing and the curse. You shall choose life so that you and your offspring will live; 讬讟讛址纸注执讚止吱转执讬 讘指讻侄郑诐 讛址讬旨讜止诐謽 讗侄转志讛址砖指旨讈诪址郑讬执诐 讜职讗侄转志讛指讗指謷专侄抓謷 讛址纸讞址讬执旨证讬诐 讜职讛址诪指旨吱讜侄转謾 谞指转址郑转执旨讬 诇职驻指谞侄謹讬讱指 讛址讘职旨专指讻指謻讛 讜职讛址拽职旨诇指诇指謶讛 讜旨讘指纸讞址专职转指旨謾 讘址旨纸讞址讬执旨謹讬诐 诇职诪址芝注址谉 转执旨纸讞职讬侄謻讛 讗址转指旨芝讛 讜职讝址专职注侄纸讱指:
20 To love the Lord your God, to listen to His voice, and to cleave to Him. For that is your life and the length of your days, to dwell on the land which the Lord swore to your forefathers to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give to them. 诇职讗址纸讛植讘指讛謾 讗侄转志讬职讛止讜指郑讛 讗直诇止讛侄謹讬讱指 诇执砖职讈诪止芝注址 讘职旨拽止诇謻讜止 讜旨诇职讚指讘职拽指讛志讘謶讜止 讻执旨郑讬 讛证讜旨讗 讞址讬侄旨吱讬讱指謾 讜职讗止郑专侄讱职 讬指诪侄謹讬讱指 诇指砖侄讈郑讘侄转 注址诇志讛指纸讗植讚指诪指謼讛 讗植砖侄讈专蜘 谞执砖职讈讘址旨吱注 讬职讛止讜指支讛 诇址纸讗植讘止转侄譀讬讱指 诇职讗址讘职专指讛指譀诐 诇职讬执爪职讞指芝拽 讜旨诇职讬址纸注植拽止謻讘 诇指转值芝转 诇指讛侄纸诐:

Deuteronomio 30

(1) Y acontecer谩, cuando todas esas cosas te sobrevengan, la bendici贸n y la maldici贸n que puse ante ti, y cuando recapacites entre los pueblos, a cuyo seno te haya arrojado el Eterno tu Dios,

(2) y retornes a 脡l escuchando Su voz por todo lo que te ordeno hoy, t煤 y tus hijos con todo el coraz贸n y con toda tu alma,

(3) que el Eterno tu Dios te har谩 volver del cautiverio, se apiadar谩 de ti y te recoger谩 del seno de los pueblos adonde 脡l te haya desterrado.

(4) Incluso si tus desterrados esten en el extremo del cielo de all铆 mismo el Eterno tu Dios ha de recogerte,

(5) y te traer谩 a la tierra que conquistaron tus padres; t煤 tambi茅n poseer谩s, ser谩 benevolente contigo y har谩 que te multipliques m谩s que tus padres.

(6) Y el Eterno tu Dios circuncidar谩 tu coraz贸n y el coraz贸n de tu simiente para que amando al Eterno con todo tu coraz贸n y con toda tu alma, tengas larga vida.

(7) Entonces el Eterno tu Dios volver谩 aquellas maldiciones contra tus enemigos, contra los que te aborrecen y contra los que te persiguieron.

8) Al retornar聽t煤 al Eterno y al escuchar Su voz y cumplir todos Sus preceptos que hoy te ordeno,

(9) el Eterno, tu Dios te colmar谩 de bendiciones en toda obra de tu mano, en el fruto de tu cuerpo, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. As铆 el Eterno volver谩 a regocijarse en ti como se regocijo en tus padres.

(10) Eso ocurrir谩 si obedeces la voz del Eterno tu Dios, cumpliendo Sus mandatos y estatutos que estan escritos en este libro de la ley y si vuelves al Eterno con todo tu coraz贸n y con toda tu alma.

(11) Los mandamientos cuya observancia te ordeno hoy no te son ocultas ni est谩n lejos (dif铆ciles de cumplir).

(12) No est谩n en el cielo para que digas: “驴Qui茅n subir谩 por nosotros al cielo para alcanzarlos, para que podamos cumplirlos?”

(13) Tampoco est谩n del otro lado del mar para que digas: “驴Qui茅n cruzar谩 el mar para alcanzarlo, para que podamos cumplirlos?”

(14) La palabra esta muy cerca de ti, en tu boca, en tu coraz贸n para que los puedas cumplirla.

(15) Mira, oh Israel, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien; tambi茅n la muerte y el mal.

(16) Si haces lo que te ordeno hoy, andando en los caminos del Eterno tu Dios y cumpliendo Sus mandamientos y preceptos, vivir谩s y te multiplicar谩s; el Eterno tu Dios te bendecir谩 en la tierra adonde vas para heredarla.

(17) Pero si tu coraz贸n se desv铆a y en vez de escuchar la voz del Eterno, te postras ante otros dioses y los sirves,

(18) declaro que de seguro perecer茅is. No prolongar茅 vuestros d铆as en la tierra que vas a heredar allende al Jord谩n.

(19) “Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, de que os di para escoger entre la vida y la muerte, entre la bendici贸n y la maldici贸n y os exhort茅 a escoger la vida para ti y tu simiente,

(20) amando al Eterno tu Dios, escuchando Su voz y siguiendo Sus caminos, pues 脡l es tu vida, oh Israel y la extensi贸n de tus d铆as para que puedas vivir en paz en la tierra que el Eterno jur贸 a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que les dar铆a”.

Fuentes:

www.chabad.org/

LA BIBLIA

HEBREO 鈥 ESPA脩OL

Versi贸n Castellana

Conforme a la tradici贸n jud铆a

Por Mois茅s Katznelson

Advertisement