God’s Special Grace for Orphans and Widows / La Gracia Especial de Dios para Huérfanos y Viudas

The LORD is a Protector of Foreigners / El SEÑOR es Protector de Extranjeros.

Shemot – Exodus – Chapter 22 (21-23)

21 You shall not oppress any widow or orphan. כאכָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן:
22 If you oppress him, [beware,] for if he cries out to Me, I will surely hear his cry. כבאִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֵּה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַֽעֲקָתֽוֹ:
23 My wrath will be kindled, and I will slay you with the sword, and your wives will be widows and your children orphans.

Éxodo 22

21 No oprimirás a ninguna viuda o huérfano.

22 Si lo oprimes, [cuidado] porque si ellos me clama, seguramente oiré su llanto.

23 Mi ira se encenderá, y te mataré con la espada, y tus esposas serán viudas y tus hijos huérfanos.

Shemot – Exodus – Chapter 23

9 And you shall not oppress a stranger, for you know the feelings of the stranger, since you were strangers in the land of Egypt. טוְגֵ֖ר לֹ֣א תִלְחָ֑ץ וְאַתֶּ֗ם יְדַעְתֶּם֙ אֶת־נֶ֣פֶשׁ הַגֵּ֔ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:

Éxodo 23

(9) Y no oprimirás al extranjero, porque conoces los sentimientos del extranjero, ya que eras extranjero en la tierra de Egipto.

Vayikra – Leviticus – Chapter 19

34 The stranger who sojourns with you shall be as a native from among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God. לדכְּאֶזְרָ֣ח מִכֶּם֩ יִֽהְיֶ֨ה לָכֶ֜ם הַגֵּ֣ר | הַגָּ֣ר אִתְּכֶ֗ם וְאָֽהַבְתָּ֥ לוֹ֙ כָּמ֔וֹךָ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:

Levíticos

(34) El extranjero que permanece contigo será un nativo de entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo; porque ustedes eran extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 10 (17- 18)

17 For the Lord, your God, is God of gods and the Lord of the lords, the great mighty and awesome God, Who will show no favor, nor will He take a bribe. יזכִּ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם ה֚וּא אֱלֹהֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֔ים וַֽאֲדֹנֵ֖י הָֽאֲדֹנִ֑ים הָאֵ֨ל הַגָּדֹ֤ל הַגִּבֹּר֙ וְהַנּוֹרָ֔א אֲשֶׁר֙ לֹֽא־יִשָּׂ֣א פָנִ֔ים וְלֹ֥א יִקַּ֖ח שֹֽׁחַד:
18 He executes the judgment of the orphan and widow, and He loves the stranger, to give him bread and clothing.

Deuteronomio 10

(17) Porque el Señor, tu Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el gran Dios poderoso e imponente, que no mostrará ningún favor ni aceptará un soborno. 

(18) Ejecuta el juicio del huérfano y la viuda, y ama al extranjero para que le dé pan y ropa.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 10

19 You shall love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. יטוַֽאֲהַבְתֶּ֖ם אֶת־הַגֵּ֑ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:

Deuteronomio 10

(19) Amarás al extranjero, porque eras forastero en la tierra de Egipto

Devarim – Deuteronomy – Chapter 24

17 You shall not pervert the judgment of a stranger or an orphan, and you shall not take a widow’s garment as security [for a loan] . יזלֹ֣א תַטֶּ֔ה מִשְׁפַּ֖ט גֵּ֣ר יָת֑וֹם וְלֹ֣א תַחֲבֹ֔ל בֶּ֖גֶד אַלְמָנָֽה:

Deuteronomio 24

(17) No pervertirás el juicio de un extranjero o un huérfano, y no tomarás la prenda de viuda como garantía [para un préstamo].

Devarim – Deuteronomy – Chapter 24 (19)

19 When you reap your harvest in your field and forget a sheaf in the field, you shall not go back to take it; it shall be [left] for the stranger, the orphan, and the widow, so that the Lord, your God, will bless you in all that you do. יטכִּ֣י תִקְצֹר֩ קְצִֽירְךָ֨ בְשָׂדֶ֜ךָ וְשָֽׁכַחְתָּ֧ עֹ֣מֶר בַּשָּׂדֶ֗ה לֹ֤א תָשׁוּב֙ לְקַחְתּ֔וֹ לַגֵּ֛ר לַיָּת֥וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה לְמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מַֽעֲשֵׂ֥ה יָדֶֽיךָ:

Deuteronomio 24

(19) Cuando coseches tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás a recogerla; quedará [dejado] para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en todo lo que hagas.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 26

5 And you shall call out and say before the Lord, your God, “An Aramean [sought to] destroy my forefather, and he went down to Egypt and sojourned there with a small number of people, and there, he became a great, mighty, and numerous nation. הוְעָנִ֨יתָ וְאָֽמַרְתָּ֜ לִפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַמִּי֙ אֹבֵ֣ד אָבִ֔י וַיֵּ֣רֶד מִצְרַ֔יְמָה וַיָּ֥גָר שָׁ֖ם בִּמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־שָׁ֕ם לְג֥וֹי גָּד֖וֹל עָצ֥וּם וָרָֽב:

Deuteronomio 26

(5) Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: «Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número; pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 26 (12)

12 When you have finished tithing all the tithes of your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give [them] to the Levite, the stranger, the orphan, and the widow, so that they can eat to satiety in your cities. יבכִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂ֠ר אֶת־כָּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָֽתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַמַּֽעֲשֵׂ֑ר וְנָֽתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּת֣וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָֽכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ:

Deuteronomio 26

(12) Cuando hayas terminado de diezmar todos los diezmos de tus productos en el tercer año, el año del diezmo, se los darás al Levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer hasta saciarse en tus ciudades.

Devarim – Deuteronomy – Chapter 27 (19)

19 Cursed be he who perverts the judgment of the stranger, the orphan, or the widow. And all the people shall say, ‘Amen!’ יטאָר֗וּר מַטֶּ֛ה מִשְׁפַּ֥ט גֵּֽר־יָת֖וֹם וְאַלְמָנָ֑ה וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן:

Deuteronomio 27

19 Maldito sea el que pervierte el juicio del extranjero, el huérfano o la viuda. Y todo el pueblo dirá: “¡Amén!”

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 1

17 Learn to do good, seek justice, strengthen the robbed, perform justice for the orphan, plead the case of the widow. יזלִמְד֥וּ הֵיטֵ֛ב דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ יָת֔וֹם רִ֖יבוּ אַלְמָנָֽה:

Isaías 1
17
Aprenda a hacer el bien, busque justicia, restituid al agraviado, haga justicia a los huérfanos, defienda la causa de la viuda.

aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 10

1 Woe to those who engrave engravings of injustice and missives of perverseness they write. אה֥וֹי הַחֹֽקְקִ֖ים חִקְקֵי־אָ֑וֶן וּֽמְכַתְּבִ֥ים עָמָ֖ל כִּתֵּֽבוּ:
2 To pervert the judgment of the impoverished and to rob the judgment of the poor of My people, so that the widows are their plunder, and they pillage the orphans. בלְהַטּ֚וֹת מִדִּין֙ דַּלִּ֔ים וְלִגְזֹ֕ל מִשְׁפַּ֖ט עֲנִיֵּ֣י עַמִּ֑י לִהְי֚וֹת אַלְמָנוֹת֙ שְׁלָלָ֔ם וְאֶת־יְתוֹמִ֖ים יָבֹֽזּוּ:
3 And what will you do for the day of visitation, and for the destruction that shall come from afar? To whom will you flee for aid, and where will you leave your riches? גוּמַה־תַּֽעֲשׂוּ֙ לְי֣וֹם פְּקֻדָּ֔ה וּלְשׁוֹאָ֖ה מִמֶּרְחָ֣ק תָּב֑וֹא עַל־מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְעֶזְרָ֔ה וְאָ֥נָה תַֽעַזְב֖וּ כְּבֽוֹדְכֶֽם:

Isaías 10

(1) !!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía,

(2) Pervierten el juicio de los empobrecidos y robar el juicio de los pobres de Mi pueblo, para que las viudas sean su saqueo, y saqueen a los huérfanos!!

(3)¿Y qué harás para el día de la visitación y para la destrucción que vendrá de lejos? ¿A quién huirás en busca de ayuda y dónde dejarás tus riquezas?

Yeshayahu – Isaiah – Chapter 16

3 Bring counsel, deliberate judgment, make like the night your shadow at noon; conceal the exiles, reveal not the wanderer. גהָבִ֚יאִי (כתיב הָבִ֚יאִו) עֵצָה֙ עֲשִֹ֣י (כתיב עֲשִֹ֣ו) פְלִילָ֔ה שִׁ֧יתִי כַלַּ֛יִל צִלֵּ֖ךְ בְּת֣וֹךְ צָֽהֳרָ֑יִם סַתְּרִי֙ נִדָּחִ֔ים נוֹדֵ֖ד אַל־תְּגַלִּֽי:
4 May My exiles sojourn among you, Moab. Become a hiding place for them from before the plunderer, for the milking has come to an end; the udders have vanished; the tramplers have ceased from the earth. דיָג֚וּרוּ בָךְ֙ נִדָּחַ֔י מוֹאָ֛ב הֱוִי־סֵ֥תֶר לָ֖מוֹ מִפְּנֵ֣י שׁוֹדֵ֑ד כִּֽי־אָפֵ֚ס הַמֵּץ֙ כָּ֣לָה שֹׁ֔ד תַּ֥מּוּ רֹמֵ֖ס מִן־הָאָֽרֶץ:

Isaías 16

(3) Reúne al consejo y toma una decisión. Extiende tu sombra y convierte en noche el mediodía; esconde a los desterrados, no entregues a los que huyen.

(4) Permite que mis desterrados vivan en Moab; sé para ellos un refugio ante la destrucción. Porque la opresión llegará a su fin, y el que ahora ultraja desaparecerá de la tierra.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 7

6 [if] you do not oppress a stranger, an orphan, or a widow, and you do not shed innocent blood in this place, and you do not follow other gods for your detriment, וגֵּ֣ר יָת֚וֹם וְאַלְמָנָה֙ לֹ֣א תַֽעֲשֹׁ֔קוּ וְדָ֣ם נָקִ֔י אַֽל־תִּשְׁפְּכ֖וּ בַּמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה וְאַֽחֲרֵ֨י אֱלֹהִ֧ים אֲחֵרִ֛ים לֹ֥א תֵֽלְכ֖וּ לְרַ֥ע לָכֶֽם:
7I will allow you to dwell in this place, in the land that I gave your forefathers from days of yore to eternity. זוְשִׁכַּנְתִּ֚י אֶתְכֶם֙ בַּמָּק֣וֹם הַזֶּ֔ה בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לַֽאֲבֽוֹתֵיכֶ֑ם לְמִן־עוֹלָ֖ם וְעַד־עוֹלָֽם:

Jeremías 7

(6) [si] no oprimes a un extranjero, un huérfano o una viuda, y no derramas sangre inocente en este lugar, y no sigues a otros dioses para tu detrimento, 

(7 )Te permitiré morar en este lugar, en la tierra que les di a tus antepasados desde los días de antaño hasta la eternidad.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 22

3 So said the Lord: Perform justice and charity, and rescue the robbed from the hand of the robber, and to a stranger, an orphan, and a widow do no wrong, do no violence, and shed no innocent blood in this place. גכֹּ֣ה | אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה עֲשׂ֚וּ מִשְׁפָּט֙ וּצְדָקָ֔ה וְהַצִּ֥ילוּ גָז֖וּל מִיַּ֣ד עָשׁ֑וֹק וְגֵר֩ יָת֨וֹם וְאַלְמָנָ֚ה אַל־תֹּנוּ֙ אַל־תַּחְמֹ֔סוּ וְדָ֣ם נָקִ֔י אַל־תִּשְׁפְּכ֖וּ בַּמָּק֥וֹם הַזֶּֽה:

Jeremías 22

(3) Así lo dijo el Señor: Realiza justicia y caridad,  y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañes a un extranjero, ni a un huérfano y una viuda no hagas mal, no violentes, y no derrames sangre inocente en este lugar.

Yirmiyahu – Jeremiah – Chapter 49

11 Leave your orphans, I will sustain them, and your widows shall trust in Me. יאעָזְבָ֥ה יְתֹמֶ֖יךָ אֲנִ֣י אֲחַיֶּ֑ה וְאַלְמְנוֹתֶ֖יךָ עָלַ֥י תִּבְטָֽחוּ:

Jeremías 49

(11) Deja a tus huérfanos, los sostendré, y tus viudas confiarán en mí.

“Yechezkel – Ezekiel – Chapter 22

29 The people of the land have practiced oppression and committed robbery; they wronged the poor and the needy, and oppressed the stranger for lack of judgment. כטעַ֚ם הָאָ֙רֶץ֙ עָ֣שְׁקוּ עֹ֔שֶׁק וְגָזְל֖וּ גָּזֵ֑ל וְעָנִ֚י וְאֶבְיוֹן֙ הוֹנ֔וּ וְאֶת־הַגֵּ֥ר עָשְׁק֖וּ בְּלֹ֥א מִשְׁפָּֽט:

Ezequiel 22

29 La gente de la tierra ha practicado la opresión y el cometía robo; perjudicaron al pobre y al necesitado, y oprimieron al extranjero sin derecho.

Zechariah – Chapter 7

8 And the word of the Lord came to Zechariah, saying: חוַיְהִי֙ דְּבַר־יְהֹוָ֔ה אֶל־זְכַרְיָ֖ה לֵאמֹֽר:
9 So said the Lord of Hosts, saying: Execute true judgment and perform loving-kindness and mercy, each one [of you] to his brother. טכֹּ֥ה אָמַ֛ר יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת לֵאמֹ֑ר מִשְׁפַּ֚ט אֱמֶת֙ שְׁפֹ֔טוּ וְחֶ֣סֶד וְרַֽחֲמִ֔ים עֲשׂ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו:
10 Do not oppress the widow, the orphan, the stranger, or the poor man. Neither shall any of you think evil against his brother in your heart. יוְאַלְמָנָ֧ה וְיָת֛וֹם גֵּ֥ר וְעָנִ֖י אַֽל־תַּֽעֲשֹׁ֑קוּ וְרָעַת֙ אִ֣ישׁ אָחִ֔יו אַל־תַּחְשְׁב֖וּ בִּלְבַבְכֶֽם:

Zacarías 7

(8) Y la palabra del Señor vino a Zacarías, diciendo:

(9 )Así dijo el Señor de los Ejércitos, diciendo: Ejecuta el juicio verdadero y realiza bondad amorosa y misericordia, cada uno [de ustedes] con su hermano.

(10) No oprimas a la viuda, al huérfano, al extraño o al  hombre pobre. Ninguno de ustedes pensará mal contra su hermano en su corazón.

Malachi – Chapter 3

5 And I will approach you for judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely; and also against those who withhold the wages of the day laborers, of the widow and fatherless, and those who pervert [the rights of] the stranger, [and those who] fear Me not, says the Lord of Hosts. הוְקָֽרַבְתִּ֣י אֲלֵיכֶם֘ לַמִּשְׁפָּט֒ וְהָיִ֣יתִי | עֵ֣ד מְמַהֵ֗ר בַּֽמְכַשְּׁפִים֙ וּבַמְנָ֣אֲפִ֔ים וּבַנִּשְׁבָּעִ֖ים לַשָּׁ֑קֶר וּבְעֹֽשְׁקֵ֣י שְׂכַר־שָֹ֠כִיר אַלְמָנָ֨ה וְיָת֚וֹם וּמַטֵּי־גֵר֙ וְלֹ֣א יְרֵא֔וּנִי אָמַ֖ר יְהֹוָ֥ה צְבָאֽוֹת:

Malaquías 3

(5) Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, {contra} los que niegan {el derecho} del extranjero y los que no Me temen –dice el SEÑOR de los Ejércitos.

Tehillim – Psalms – Chapter 68 (5) 

5 O Father of orphans and Judge of widows, O God in His holy dwelling place.” ואֲבִ֣י יְ֖תוֹמִים וְדַיַּ֣ן אַלְמָנ֑וֹת אֱ֜לֹהִ֗ים בִּמְע֥וֹן קָדְשֽׁוֹ:

Los Salmos 68

(5) Oh Padre de los huérfanos y Juez de las viudas, Oh Dios en su morada santa “.

Tehillim – Psalms – Chapter 146 (9)

9 The Lord guards the strangers; He strengthens the orphan and the widow, and He perverts the way of the wicked. טיְהֹוָ֚ה | שֹׁ֘מֵ֚ר אֶת־גֵּרִ֗ים יָת֣וֹם וְאַלְמָנָ֣ה יְעוֹדֵ֑ד וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים יְעַוֵּֽת:

Los Salmos 146

9 El Señor guarda a los extranjeros; Fortalece al huérfano y a la viuda, y pervierte el camino de los impíos.

Mishlei – Proverbs – Chapter 15 (25)

25 The Lord will uproot the house of the haughty, but He will establish the boundary of the widow. כהבֵּ֣ית גֵּ֖אִים יִסַּ֥ח יְהוָ֑ה וְ֜יַצֵּ֗ב גְּב֣וּל אַלְמָנָֽה:

Los Proverbios 15

25 El Señor desarraigará la casa de los altivos, pero establecerá el límite de la viuda.

Iyov – Job – Chapter 22(19)

9 You sent widows away empty-handed, and the arms of the orphans are crushed. טאַלְמָנוֹת שִׁלַּ֣חְתָּ רֵיקָ֑ם וּזְרֹע֖וֹת יְתֹמִ֣ים יְדֻכָּֽא:
10 Therefore, around you are traps, and sudden fear terrifies you. יעַל־כֵּ֖ן סְבִֽיבוֹתֶ֣יךָ פַחִ֑ים וִ֜יבַֽהֶלְךָ פַּ֣חַד פִּתְאֽוֹם:
11 Or darkness so that you do not see; or an abundance of water covers you. יאאוֹ־חֹ֥שֶׁךְ לֹ֥א תִרְאֶ֑ה וְֽשִׁפְעַת־מַ֥יִם תְּכַסֶּֽךָּ:
12 Is not God in the height of heaven, and [does He not] behold the topmost of the stars, which are lofty? יבהֲֽלֹא־אֱ֖לוֹהַּ גֹּ֣בַהּ שָׁמָ֑יִם וּרְאֵ֚ה רֹ֖אשׁ כּֽוֹכָבִ֣ים כִּי־רָֽמוּ:

Job 22

(9) Enviaste a las viudas con las manos vacías, y los brazos de los huérfanos son aplastados. 

(10) Por lo tanto, a tu alrededor hay trampas, y el miedo repentino te aterroriza. 

(11) oscuridad para que no veas; o una abundancia de agua te cubre. 

(12) ¿No es Dios en lo alto del cielo, y [no mira] la más alta de las estrellas, que son elevadas?

Rut – Ruth – Chapter 2

10 And she fell on her face and prostrated herself to the ground, and she said to him, “Why have I pleased you that you should take cognizance of me, seeing that I am a foreigner?” יוַתִּפֹּל֙ עַל־פָּנֶ֔יהָ וַתִּשְׁתַּ֖חוּ אָ֑רְצָה וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו מַדּ֩וּעַ֩ מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֨יךָ֙ לְהַכִּירֵ֔נִי וְאָֽנֹכִ֖י נָכְרִיָּֽה:

Ruth 2

(10) Y ella bajo su rostro y se postró en el suelo, y le dijo: “¿Por qué te he complacido de que me conocieras al ver que soy un extranjera?

Tehillim – Psalms – Chapter 68

1 For the conductor, a psalm, a song of David. אלַֽמְנַצֵּ֥חַ לְדָוִ֗ד מִזְמ֥וֹר שִֽׁיר:
2 May God rise; His enemies scatter, and those who hate Him flee from before Him. ביָק֣וּם אֱ֖לֹהִים יָפ֣וּצוּ אֽוֹיְבָ֑יו וְיָנ֥וּסוּ מְ֜שַׂנְאָ֗יו מִפָּנָֽיו:
3 As smoke is driven away, You will drive [them] away; as wax melts before fire, the wicked will perish from before God. גכְּהִנְדֹּ֥ף עָשָׁ֗ן תִּ֫נְדֹּ֥ף כְּהִמֵּ֣ס דּ֖וֹנַג מִפְּנֵי־אֵ֑שׁ יֹֽאבְד֥וּ רְ֜שָׁעִ֗ים מִפְּנֵ֥י אֱלֹהִֽים:
4 And the righteous will rejoice, yea, they will exult before God and they will delight with joy. דוְֽצַדִּיקִ֗ים יִשְׂמְח֣וּ יַֽ֖עַלְצוּ לִפְנֵ֣י אֱ֜לֹהִ֗ים וְיָ֘שִׂ֥ישׂוּ בְשִׂמְחָֽה:
5 “Sing to God, sing praises to His name, praise Him Who rides in Aravoth by His name Yah, and rejoice before Him. השִׁ֚ירוּ | לֵֽאלֹהִים֘ זַמְּר֪וּ שְׁמ֥֫וֹ סֹ֡לּוּ לָרֹֽכֵ֣ב בָּֽ֖עֲרָבוֹת בְּיָ֥הּ שְׁ֜מ֗וֹ וְעִלְז֥וּ לְפָנָֽיו:
6 O Father of orphans and Judge of widows, O God in His holy dwelling place.” ואֲבִ֣י יְ֖תוֹמִים וְדַיַּ֣ן אַלְמָנ֑וֹת אֱ֜לֹהִ֗ים בִּמְע֥וֹן קָדְשֽׁוֹ:
7 God settles the solitary in a house; He takes the prisoners out at the most opportune time, but the rebellious dwell in an arid land. זאֱלֹהִ֚ים | מ֘וֹשִׁ֚יב יְחִידִ֨ים | בַּ֗יְתָה מוֹצִ֣יא אֲ֖סִירִים בַּכּֽוֹשָׁר֑וֹת אַךְ־סֽ֜וֹרְרִ֗ים שָֽׁכְנ֥וּ צְחִיחָֽה:
8 O God, when You went out before Your people, when You marched through the wilderness, forever. חאֱלֹהִ֗ים בְּ֖צֵֽאתְךָ לִפְנֵ֣י עַמֶּ֑ךָ בְּצַעְדְּךָ֖ בִֽישִׁימ֣וֹן סֶֽלָה:
9 The earth quaked, even the heavens dripped; this is Sinai, because of God, the God of Israel. טאֶ֚רֶץ רָעָ֨שָׁה | אַף־שָׁמַ֣יִם נָֽטְפוּ֘ מִפְּנֵ֪י אֱלֹ֫הִ֥ים זֶ֥ה סִינַ֑י מִפְּנֵ֥י אֱ֜לֹהִ֗ים אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
10 Generous rain You poured down, O God; Your heritage, which was weary, You established. יגֶּ֣שֶׁם נְ֖דָבוֹת תָּנִ֣יף אֱלֹהִ֑ים נַֽחֲלָֽתְךָ֥ וְ֜נִלְאָ֗ה אַתָּ֣ה כֽוֹנַנְתָּֽהּ:
11 Your congregation dwelt therein; You prepare with Your goodness for the poor, O God. יאחַיָּֽתְךָ֥ יָֽשְׁבוּ־בָ֑הּ תָּ֚כִ֥ין בְּטוֹבָֽתְךָ֖ לֶֽעָנִ֣י אֱלֹהִֽים:
12 The Lord will give out a word; they will announce it to a great multitude. יבאֲדֹנָ֥י יִתֶּן־אֹ֑מֶר הַֽ֜מְבַשְּׂר֗וֹת צָבָ֥א רָֽב:
13 Kings of hosts will wander, yea they will wander, and she who dwells in the house will divide the spoils. יגמַלְכֵ֣י צְ֖בָאֽוֹת יִדֹּד֣וּן יִדֹּד֑וּן וּנְוַת־בַּ֜֗יִת תְּחַלֵּ֥ק שָׁלָֽל:
14 If you lie between the borders-the feathers of a dove covered with silver, and its pinions with brilliant gold. ידאִם־תִּשְׁכְּבוּן֘ בֵּ֪ין שְׁפַ֫תָּ֥יִם כַּנְפֵ֣י י֖וֹנָה נֶחְפָּ֣ה בַכֶּ֑סֶף וְ֜אֶבְרוֹתֶ֗יהָ בִּֽירַקְרַ֥ק חָרֽוּץ:
15 When the Almighty spreads out for kings therein, it will become as white as snow in darkness. טובְּפָ֘רֵ֚שׂ שַׁדַּ֓י מְלָ֘כִ֚ים בָּ֗הּ תַּשְׁלֵ֥ג בְּצַלְמֽוֹן:
16 The mountain of God is the mountain of Bashan; the mountain of peaks is the mountain of Bashan. טזהַר־אֱלֹהִ֥ים הַר־בָּשָׁ֑ן הַר־גַּ֜בְנֻנִּ֗ים הַר־בָּשָֽׁן:
17 Why do you lurk, you lofty mountains, for the mountain that God desired for His dwelling? Even the Lord will dwell [there] forever. יזלָ֚מָּה | תְּרַצְּדוּן֘ הָרִ֪ים גַּבְנֻ֫נִּ֥ים הָהָ֗ר חָמַ֣ד אֱלֹהִ֣ים לְשִׁבְתּ֑וֹ אַף־יְ֜הֹוָ֗ה יִשְׁכֹּ֥ן לָנֶֽצַח:
18 God’s chariot is twice ten thousand times thousands of angels. The Lord was among them at Sinai in His holiness. יחרֶ֚כֶב אֱלֹהִ֗ים רִבֹּתַ֣יִם אַלְפֵ֣י שִׁנְאָ֑ן אֲדֹנָ֥י בָ֜֗ם סִינַ֥י בַּקֹּֽדֶשׁ:
19 You ascended on high, you took captives; you took gifts to be among men, and also rebellious ones for Yah God to dwell. יטעָ֘לִ֚יתָ לַמָּר֨וֹם | שָׁ֘בִ֚יתָ שֶּׁ֗בִי לָקַ֣חְתָּ מַ֖תָּנוֹת בָּֽאָדָ֑ם וְאַ֥ף סֽ֜וֹרְרִ֗ים לִשְׁכֹּ֚ן | יָ֬הּ אֱלֹהִֽים:
20 Blessed is the Lord; every day God lavishes upon us our salvation forever. כבָּר֥וּךְ אֲדֹנָי֘ י֚וֹם | י֗וֹם יַֽעֲמָ֫ס לָ֥נוּ הָ֘אֵ֚ל יְשֽׁוּעָתֵ֬נוּ סֶֽלָה:
21 God is to us the God of salvations, but God the Lord has the ways to death. כאהָ֚אֵ֖ל | לָנוּ֘ אֵ֪ל לְמֽוֹשָׁ֫ע֥וֹת וְלֵֽיהֹוִ֥ה אֲדֹנָ֑י לַ֜מָּ֗וֶת תּֽוֹצָאֽוֹת:
22 Indeed God will wound His enemies’ head, the hairy pate of him who goes with his guilt. כבאַךְ־אֱלֹהִ֗ים יִמְחַץ֘ רֹ֪אשׁ אֹֽ֫יְבָ֥יו קָדְקֹ֥ד שֵׂעָ֑ר מִ֜תְהַלֵּ֗ךְ בַּֽאֲשָׁמָֽיו:
23 The Lord said, “I shall restore from Bashan; I shall restore from the depths of the sea. כגאָמַ֣ר אֲ֖דֹנָי מִבָּשָׁ֣ן אָשִׁ֑יב אָ֜שִׁ֗יב מִמְּצֻל֥וֹת יָֽם:
24 In order that your foot may wade through blood; the tongue of your dogs will have its portion from the enemies.” כדלְמַ֚עַן | תִּֽמְחַ֥ץ רַגְלְךָ֗ בְּ֫דָ֥ם לְשׁ֥וֹן כְּלָבֶ֑יךָ מֵאֽוֹיְבִ֥ים מִנֵּֽהוּ:
25 They saw Your ways, O God, the ways of my God, my King in sanctity. כהרָא֣וּ הֲלִֽיכוֹתֶ֣יךָ אֱלֹהִ֑ים הֲלִ֘יכ֚וֹת אֵלִ֖י מַלְכִּ֣י בַקֹּֽדֶשׁ:
26 Singers went first, minstrels afterwards, in the midst of maidens playing timbrels. כוקִדְּמ֣וּ שָׁ֖רִים אַחַ֣ר נֹֽגְנִ֑ים בְּת֖וֹךְ עֲלָמ֣וֹת תּֽוֹפֵפֽוֹת:
27In congregations bless God the Lord, from the womb of Israel. כזבְּֽמַקְהֵלוֹת בָּֽרְכ֣וּ אֱלֹהִ֑ים אֲ֜דֹנָ֗י מִמְּק֥וֹר יִשְׂרָאֵֽל:
28 There Benjamin the youngest rules over them; the princes of Judah pelt them with stones, as do the princes of Zebulun and the princes of Naftali. כחשָׁ֚ם בִּנְיָמִ֨ן | צָעִ֡יר רֹדֵ֗ם שָׂרֵ֣י יְ֖הוּדָה רִגְמָתָ֑ם שָׂרֵ֥י זְ֜בֻל֗וּן שָׂרֵ֥י נַפְתָּלִֽי:
29 Your God has commanded your strength; show this strength, O God, which You have wrought for us. כטצִוָּ֥ה אֱלֹהֶ֗יךָ עֻ֫זֶּ֥ךָ עוּזָּ֥ה אֱלֹהִ֑ים ז֜֗וּ פָּעַ֥לְתָּ לָּֽנוּ:
30 From Your Temple, which is over Jerusalem, kings will bring You tribute. למֵהֵ֣יכָלֶךָ עַל־יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְךָ֚ יוֹבִ֖ילוּ מְלָכִ֣ים שָֽׁי:
31 Rebuke the people of the forest, the congregation of mighty bulls among people like calves, submitting himself for pieces of silver; he scatters peoples, they always desire battles. לאגְּעַ֨ר חַיַּ֪ת קָנֶ֡ה עֲדַ֚ת אַבִּירִ֨ים | בְּעֶגְלֵ֬י עַמִּ֗ים מִתְרַפֵּ֥ס בְּרַצֵּי־כָ֑סֶף בִּזַּ֥ר עַ֜מִּ֗ים קְרָב֥וֹת יֶחְפָּֽצוּ:
32 Gifts will be brought from Egypt; Cush will cause his hands to run to God. לביֶֽאֱתָ֣יוּ חַ֖שְׁמַנִּים מִנִּ֣י מִצְרָ֑יִם כּוּ֖שׁ תָּרִ֥יץ יָ֜דָ֗יו לֵֽאלֹהִֽים:
33 Kingdoms of the earth, sing to God, sing praises to the Lord forever. לגמַמְלְכ֣וֹת הָ֖אָרֶץ שִׁ֣ירוּ לֵֽאלֹהִ֑ים זַמְּר֖וּ אֲדֹנָ֣י סֶֽלָה:
34 To Him Who rides on the heaven of heavens of old; behold, He gives forth with His voice a voice of strength. לדלָרֹֽכֵב בִּשְׁמֵ֣י שְׁמֵי־קֶ֑דֶם הֵן־יִתֵּ֥ן בְּ֜קוֹלוֹ ק֣וֹל עֹֽז:
35 Attribute strength to God; over Israel is His pride, and His strength is in the skies. להתְּנ֥וּ עֹ֗ז לֵֽאלֹ֫הִ֥ים עַל־יִשְׂרָאֵ֥ל גַּֽאֲוָת֑וֹ וְ֜עֻזּ֗וֹ בַּשְּׁחָקִֽים:
36 You are feared, O God, from Your Sanctuary; the God of Israel-He gives strength and power to the people; blessed be God. לונ֚וֹרָ֥א אֱלֹהִ֗ים מִמִּקְדָּ֫שֶׁ֥יךָ אֵ֚ל יִשְׂרָאֵ֗ל ה֚וּא נֹתֵ֨ן | עֹ֖ז וְתַֽעֲצֻמ֥וֹת לָעָ֗ם בָּ֘ר֥וּךְ אֱלֹהִֽים:

Europe Must Recognize China for What It Is / Europa Debe Reconocer a China por lo Que Es

Europe Must Recognize China for What It Is

Chinese President Xi Jinping will meet the heads of state and government of the 27 EU member states at the EU-China summit in Leipzig in September. Europeans need to understand that they will hand him a much-needed political victory unless he is held accountable for his failure to uphold human rights, particularly in Tibet, Xinjiang, and Hong Kong.

MUNICH – Neither the European public nor European political and business leaders fully understand the threat presented by Xi Jinping’s China. Although Xi is a dictator who is using cutting-edge technology in an effort to impose total control on Chinese society, Europeans regard China primarily as an important business partner. They fail to appreciate that since Xi became president and General Secretary of the Communist Party of China (CPC), he has established a regime whose guiding principles are diametrically opposed to the values on which the European Union was founded.

To read the full article:

project-syndicate.org/china-huawei

Europa Debe Reconocer a China por lo Que Es

El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con los jefes de estado y de gobierno de los 27 estados miembros de la UE en la cumbre UE-China en Leipzig en septiembre. Los europeos deben comprender que le darán una victoria política muy necesaria a menos que se haga responsable de su incumplimiento de los derechos humanos, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong.

MÚNICH – Ni el público europeo ni los líderes políticos y empresariales europeos comprenden completamente la amenaza presentada por la China de Xi Jinping. Aunque Xi es un dictador que usa tecnología de punta en un esfuerzo por imponer un control total sobre la sociedad china, los europeos consideran a China principalmente como un socio comercial importante. No comprenden que desde que Xi se convirtió en presidente y Secretario General del Partido Comunista de China (PCCh), ha establecido un régimen cuyos principios rectores son diametralmente opuestos a los valores en los que se fundó la Unión Europea.

La prisa por abrazar a Xi es mayor en Gran Bretaña, que está en proceso de separarse de la UE, que en la propia UE. El primer ministro Boris Johnson quiere distanciar al Reino Unido de la UE tanto como sea posible y construir una economía de libre mercado que no esté limitada por las regulaciones de la UE. Es poco probable que tenga éxito, porque la UE está preparada para tomar contramedidas contra el tipo de desregulación que el gobierno de Johnson parece tener en mente. Pero mientras tanto, Gran Bretaña está considerando a China como un socio potencial, con la esperanza de restablecer la asociación que el ex canciller de Hacienda George Osborne estaba construyendo entre 2010 y 2016.

La administración de Trump, a diferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, personalmente, ha hecho mucho mejor en la gestión de sus lazos con China. Desarrolló una política bipartidista que declaró a China como un rival estratégico y puso al gigante tecnológico Huawei y a otras compañías chinas en la llamada Lista de entidades, que prohíbe a las compañías estadounidenses comerciar con ellas sin el permiso del gobierno.

Solo una persona puede violar esta regla con impunidad: el propio Trump. Desafortunadamente, parece estar haciendo exactamente eso al poner a Huawei en la mesa de negociaciones con Xi. Desde mayo de 2019, cuando Estados Unidos lo colocó en la Lista de entidades, el Departamento de Comercio otorgó a Huawei varias exenciones de tres meses para evitar dificultades innecesarias para los proveedores de componentes estadounidenses de la compañía.

Huawei es una compañía muy inusual, y de alguna manera única. Su fundador, Ren Zhengfei, recibió su educación técnica en parte como miembro del cuerpo de ingeniería del Ejército Popular de Liberación, y el EPL se convirtió en uno de sus primeros grandes clientes. En el momento de la fundación de Huawei en 1987, toda la tecnología de China se importaba del extranjero, y el objetivo de Ren era realizar ingeniería inversa de tecnologías extranjeras con investigadores locales. Ha tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes.

En 1993, Huawei lanzó el conmutador telefónico más potente disponible en China. Posteriormente, recibió un contrato clave del PLA para construir la primera red nacional de telecomunicaciones. Luego se benefició de la política del gobierno, adoptada en 1996, para nutrir a los fabricantes nacionales de telecomunicaciones, lo que también significaba mantener alejados a los competidores extranjeros. Para 2005, las exportaciones de Huawei excedieron sus ventas nacionales. En 2010, Huawei fue incluida en la lista global de la revista Fortune de las 500 compañías más grandes.

Después de que Xi llegó al poder, Huawei perdió la autonomía que pudo haber disfrutado. Al igual que cualquier otra empresa china, debe seguir las órdenes del CPC. Hasta 2017, esto siguió siendo un entendimiento implícito; Con la adopción de la Ley de Inteligencia Nacional ese año, se convirtió en una obligación formal.

Poco después, un empleado de Huawei estuvo involucrado en un escándalo de espionaje en Polonia, y la compañía también ha sido acusada de otros casos (other cases) de espionaje. Pero espiar no es el mayor peligro para Europa. Hacer que la infraestructura más crítica de Europa dependa de la tecnología china significa abrir la puerta al chantaje y al sabotaje.

Para mí está claro que bajo Xi, China representa una amenaza para los valores en los que se fundó la UE. Aparentemente, esto no está claro para los líderes de los estados miembros de la UE, ni para los líderes de la industria, particularmente en Alemania.

La UE se enfrenta a un desafío tremendo: la mayoría silenciosa proeuropea ha hablado, diciendo que su principal preocupación es el cambio climático, pero los estados miembros están luchando entre sí por el presupuesto y están más centrados en apaciguar a Xi que en mantener la relación transatlántica. 

En lugar de librar una batalla perdida contra el dominio de Huawei en el mercado 5G, los EE. UU y la UE, o solo la UE, deberían cooperar en la construcción de Ericsson y Nokia como competidores viables.

Xi se reunirá con los jefes de estado y de gobierno de los 27 estados miembros de la UE en la cumbre UE-China en Leipzig en septiembre. Los europeos deben comprender que esto le dará una victoria política muy necesaria a menos que se le haga responsable y se le pregunte sobre su incumplimiento de los derechos humanos, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong.

Solo el liderazgo político chino puede decidir el futuro de Xi. El daño causado por su mal manejo del brote de coronavirus se ha vuelto tan visible que el público chino, e incluso el Politburó, deben reconocerlo. La UE no debería facilitar a sabiendas su supervivencia política.

Otras fuentes:

[5G] HUAWEI CIERRA 2019 CON 7 CONTRATOS EN LA REGIÓN Y 60 A NIVEL MUNDIAL

Huawei continúa avanzado en esta línea, en la Región, la compañía está culminando este 2019 con un balance de 7 contratos relativos a 5G, de un total de 60 a nivel mundial. Es parte de lo que el CEO de Huawei y fundador de la Compañía, Ren Zhengfei, contó en un encuentro con la prensa de Latinoamérica, destacando el potencial comercial que estas nuevas tecnologías traen para Chile en su relación con China y Asia (…)

[5G] Huawei cierra 2019 con 7 contratos en la Región y 60 a nivel mundial

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48405823

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/12/13/no-afectara-al-guerra-comercial-eu-huawei.html

Funcionario de la OTAN advierte que los misiles chinos “pueden llegar a Estados Unidos y Europa”

/defense-national-security/nato-official-warns-chinese-missiles-can-reach-us-and-europe

www.cnbc.com/2019/08/14/huawei-employees

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF145/CF145.chap12.pdf

 

Peace to Prosperity – Donald Trump

 

 

 

Vision for Peace – Donald Trump

Siempre estaré con el Estado de Israel y el pueblo judío. Apoyo firmemente su seguridad y su derecho a vivir en su patria histórica. ¡Es hora de la paz!

Así es como puede verse un futuro Estado de Palestina, con una capital en partes de Jerusalén Este.

 

Recordamos / We Remember

 

Recordando a las Victimas del Holocausto

El régimen nazi se apoderó de su ropa, cabello y pertenencias, pero no pudo quitarles su espíritu e identidad Judía.

Al traer el #Shabbat, recordamos a estos valientes individuos que se aferraron a la esperanza y la luz en los momentos más oscuros. 🇮🇱🕯

Presidente de Rusia, Vladimir Putin – Ceremonia para desvelar el monumento Memorial Candle dedicado a los residentes y defensores del asediado Leningrado

Ceremony to unveil the Memorial Candle monument dedicated to the residents and defenders of besieged Leningrad

In Jerusalem, Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu unveiled the Memorial Candle monument dedicated to the residents and defenders of besieged Leningrad.

The ceremony was also attended by President of Israel Reuven Rivlin, Jerusalem Mayor Moshe Lion and St Petersburg Governor Alexander Beglov.

A joint creation of St Petersburg and Israeli architects, the monument has been erected in Sacher Park in the centre of Jerusalem. A capsule with soil from the Piskaryovskoye Memorial Cemetery in St Petersburg, the largest burial ground for victims of WWII, was placed in the memorial’s foundation.

The idea of the memorial was proposed by war veterans, siege survivors and compatriots living in Israel, and was supported by Jewish associations of Russia and Israel.

Speech at the ceremony to unveil the monument

President of Russia Vladimir Putin: Dear war veterans, Mr President, Mr Prime Minister and spouse, Mr Mayor and spouse, friends,

It is a great honour for me to attend this ceremony held to dedicate a monument to the heroic defenders and residents of Leningrad. We are unveiling this monument ahead of the events that have special significance for our countries and nations.

One of the most dramatic and heroic moments in the history of WWII ended on January 27, 1944: the siege of Leningrad was finally lifted.

Exactly a year ago – my colleagues already spoke about this here – on January 27, 1945, the Red Army liberated the prisoners of one of the largest Nazi death camps – Auschwitz. This day is now International Holocaust Remembrance Day.

There are many examples known throughout history of incredible stamina, sacrifice and horrible human tragedies. But it is impossible to compare the siege of Leningrad and the Holocaust with anything else.

To continue reading:

en.kremlin.ru/events/president/news/

Ceremonia para desvelar el monumento Memorial Candle dedicado a los residentes y defensores del asediado Leningrado

En Jerusalem, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu dieron a conocer el monumento Memorial Candle dedicado a los residentes y defensores del asediado Leningrado.

A la ceremonia también asistieron el presidente de Israel, Reuven Rivlin, el alcalde de Jerusalem, Moshe Lion, y el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov.

Una creación conjunta de arquitectos Israelíes y de San Petersburgo, el monumento se erigió en el parque Sacher en el centro de Jerusalem. Se colocó una cápsula con tierra del Cementerio Conmemorativo Piskaryovskoye en San Petersburgo, el cementerio más grande para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

La idea del monumento fue propuesta por veteranos de guerra, sobrevivientes de asedio y compatriotas que viven en Israel, y fue apoyada por asociaciones Judías de Rusia e Israel.

Discurso en la ceremonia para desvelar el monumento.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin: Estimados veteranos de guerra, señor presidente, señor primer ministro y cónyuge, señor alcalde y cónyuge, amigos,

Es un gran honor para mí asistir a esta ceremonia realizada para dedicar un monumento a los heroicos defensores y residentes de Leningrado. Estamos presentando este monumento antes de los eventos que tienen un significado especial para nuestros países y naciones.

Uno de los momentos más dramáticos y heroicos en la historia de la Segunda Guerra Mundial terminó el 27 de enero de 1944: el asedio de Leningrado finalmente se levantó.

Hace exactamente un año, mis colegas ya hablaron de esto aquí, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a los prisioneros de uno de los campos de exterminio nazis más grandes: Auschwitz. Este día es ahora el Día Internacional de Recordación del Holocausto.

Hay muchos ejemplos conocidos a lo largo de la historia de increíble resistencia, sacrificio y horribles tragedias humanas. Pero es imposible comparar el asedio de Leningrado y el Holocausto con cualquier otra cosa.

El recuerdo sagrado del martirio y el coraje de millones de personas, las pérdidas incomprensibles, las privaciones y el heroísmo y nuestra ira común y común por lo que hicieron los nazis se transmite de una generación a otra.

Todo el mundo sabe sobre el asedio de Leningrado y las aldeas vecinas, y el coraje incomparable de sus residentes y defensores. Pero no hay documentos, historias o diarios que puedan describir lo que la gente pasó en ese momento.

Mis colegas acaban de hablar sobre esto. Para mí, estas no son meras palabras, lo sé no por rumores, sino por lo que mis padres me dijeron porque mi padre defendió su ciudad natal en el frente y mi madre estaba en la ciudad sitiada con un niño que murió en el invierno de 1942 y fue enterrado en el Cementerio Conmemorativo Piskaryovskoye en San Petersburgo entre cientos de miles de otros residentes.

El plan del enemigo era absolutamente cínico: condenar a muerte a los residentes de la ciudad por inanición y, para citar una orden nazi, “arrasar al suelo mediante bombardeos permanentes”.

Sin embargo, el enemigo no pudo ejecutar esta orden que se fija en los documentos. Los residentes de Leningrado, personas de diferentes orígenes étnicos, no se dieron por vencidos. No retiraron ni en la línea del frente donde continuaban los combates incesantes, ni en las fábricas que continuamente producían municiones y hardware requerido por el frente.

Acabo de mencionar hardware y municiones. No lo sabía, pero mientras revisaba documentos hace varios días descubrí un hecho que me sorprendió. Durante el asedio, los residentes de Leningrado donaron 144 toneladas de sangre para el frente a pesar de la situación en la que se encontraban.

Privados de comida, luz y calefacción, continuaron trabajando en hospitales y participando en el arte, la ciencia y la educación, y al sacrificarse, salvaron la gran ciudad para las generaciones venideras. El invencible Leningrado se ha convertido en una verdadera leyenda, mientras que la grandeza de la fortaleza mental de sus residentes y su fe en la victoria se ha convertido en la culminación de la dignidad humana.

El monumento que hemos presentado hoy es un símbolo de nuestra profunda memoria común. La idea de crearla pertenece a los devotos miembros del público israelí, los veteranos de guerra y nuestros compatriotas, y fue creada con el apoyo de las autoridades de San Petersburgo y Jerusalem, con fondos provistos por benefactores de ambos países.

Quisiera señalar con gratitud y aprecio que Israel concede especial importancia a preservar la verdad sobre la contribución decisiva de la Unión Soviética a la victoria sobre el nazismo. La gente aquí, como en Rusia, está preocupada, alarmada e indignada por los intentos de negar el Holocausto, revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y blanquear asesinos y criminales.

Este es el segundo monumento que hemos presentado conjuntamente en suelo Israelí en los últimos años (como acaba de mencionar el primer ministro). El primer monumento fue erigido en la ciudad de Netanya e inmortalizó el recuerdo de las hazañas de valor cometidas por oficiales y hombres del Ejército Rojo. Una actitud honesta y totalmente respetuosa hacia los soldados soviéticos ha encontrado un reflejo en las exhibiciones en el Memorial Yad Vashem a las víctimas del Holocausto Judío europeo.

También apreciamos el nombre del monumento que se ha presentado hoy. Todos los años, el 22 de junio, el día en que comenzó la Gran Guerra Patria, la función de la Vela de la Memoria comienza en Rusia a las cuatro de la mañana, con personas en todas las ciudades y pueblos encendiendo velas en señal de luto por aquellos que perecieron en ese terrible guerra. San Petersburgo, anteriormente Leningrado, es donde nació esta tradición en 2009. Ahora también hay una vela de memoria en Israel, donde viven casi 1.300 sobrevivientes del asedio de Leningrado, sus descendientes y amigos y donde la gente venera a sus héroes y recuerda a los muertos.

Aquí, como en Rusia, las personas entienden la importancia de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y no permiten que el mundo olvide lo que el egoísmo nacional, la desunión y la connivencia en cualquier forma de chovinismo, antisemitismo y Russo-fobia pueden llevar.

Nuestro deber común es transmitir este conocimiento a las generaciones venideras, los bisnietos de los vencedores, inculcando en ellos un recuerdo agradecido de aquellos que nos han dado el regalo de la libertad y han demostrado, a costa de sus vidas, la perdurabilidad valor de la paz y la justicia.

En conclusión, me gustaría decir unas pocas palabras más. Un monumento es algo muy bueno; Permanecerá aquí durante mucho tiempo, con suerte durante siglos. Se puede presentar de diferentes maneras. Pero la forma en que hiciste esto hoy … Gracias.